Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nutylėti „pasaulio proletariato vado“ biografijos puslapiai

Petras KATINAS

Ilgametė Lenino meilužė
Inesa Armand

Rusijos komunistai nepaliauja piktintis, kad kapitalistams, tai yra „naujiesiems rusams“, parsidavę istorikai klastoja bolševikų vado, „pasaulio proletariato“ lyderio Vladimiro Lenino biografiją, reikalauja palaidoti jo mumiją, o patį mauzoliejų Maskvos Raudonojoje aikštėje nugriauti. Lenino mylėtojai ypač piktinasi, kad istorikai esą klastoja jų mylimo vado biografiją. Deja, ji gana žinoma, nors iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo buvo kruopščiai slepiama. Kaip ir pasaulio proletariato vado genealoginis medis. Tačiau komunistai bent jau privalo žinoti, kad Lenino biografiją „klastoja“ ne istorikai ar rašytojai, o buvę artimiausi vadui žmonės. Dėl tos nelemtos jo biografijos aistros virė jau seniai, netgi rūsčiausiais Stalino vienvaldystės ir neregėtų represijų metais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija