Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Adolfas Ramanauskas-Vanagas apie Vaclovą Voverį-Žaibą

Prof. Ona VOVERIENĖ

Apie legendinių Dainavos partizanų žygdarbius daug rašyta. Dzūkų girių kovotojų kraujo epopėja kiekvienais metais vis ryškiau tampa didingos tautos istorijos, jos kovos dėl laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės svarbiausia epo dalimi.

Didvyriškiausios pokario rezistencijos epo dalies pamate – Juozo Daumanto „Partizanai” (V., 1990), Dainavos apygardos, vėliau visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vado Adolfo Ramanausko-Vanago knyga „Daugel krito sūnų…” (V., 1999) ir kito talentingo Dzūkijos sūnaus Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis (Liongino Baliukevičiaus, partizano Dzūko, dienoraštis. V., 2002). Tose knygose pačių partizanų vadų įamžinti daugelio Dainavos partizanų vardai ir žygdarbiai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija