Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Patriotai anapus barikadų

Algimantas Zolubas

Tarp lietuvių tautos sudėtų milžiniškų aukų atgaunant prarastąją laisvę ir nepriklausomybę buvo, tiesa, labai nedidelė, grupė beveik pamirštų drąsuolių, kurie ryžosi didžiausio stalinistinio režimo sąlygomis pagelbėti kankinamiems savo tautiečiams ir įsidarbinę NKVD aparate, perspėdavo Lietuvos patriotus apie jiems gresiančius pavojus iš okupacinio saugumo pusės. Tokie buvo du lietuviai pasiryžėliai - prieš 60 metų, 1946 m. lapkričio 27-ąją, Lietuvos okupantų sušaudyti Antanas Šilius ir Petras Brazauskas. Jų karžygiškos žūties tikrai neprisimins dabartinė komunistinė valdžia, savo ištakomis siekianti okupacinį kolaborantų represijų aparatą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija