Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ištikimybė dainai - šešis dešimtmečius

Vytautas Bagdonas

Svėdasų kultūros namų etnografinis
ansamblis, neseniai atšventęs
60-metį, dažnas įvairių renginių dalyvis
Autoriaus nuotrauka

Lapkričio 4-osios popietę svėdasiškiai ir jų svečiai buvo pakviesti į jubiliejinį miestelio kultūros namų renginį. Tądien Svėdasų kultūros namuose iškilmingai paminėtas etnografinio ansamblio veiklos 60-metis.Tam buvo skirtas koncertas „Svėdasiškių godos”.

Besirenkančiuosius į kultūros namus vestibiulyje pasitiko šio ansamblio veteranių nuostabūs rankdarbiai: Fausta Palskienė eksponavo nėrinius, o Irena Guobienė pradžiugino dailiais karpiniais.

Kai salėje susėdo žiūrovai, o scenoje, skambant svėdasiškių dainai, – etnografinio ansamblio dalyviai, renginio vedėja Anykščių kultūros centro Debeikių skyriaus darbuotoja, daug metų dirbusi ir Svėdasuose, Danutė Augustinienė pakvietė visus sugrįžti į 1946-ųjų vasarą, kuomet dvylika moterų susibūrė į ansamblį ir pradėjo repeticijas. Entuziastės ne tik dainavo Svėdasų krašto dainas, bet ir šoko liaudies šokius, o moterų ansambliui „trieile” armonika pritarė savamokslis muzikantas Petras Žemaitis. Repetavo svėdasiškės Kisieliaus name, nes kultūros namų tuomet dar nebuvo. Sijonus, skaras dainininkės skolinosi iš savo močiučių. Parengusios programą, etnografinio ansamblio dainininkės sėkmingai pasirodydavo ne tik Svėdasuose, bet važinėjo ir į aplinkinius kaimus bei miestelius. Kolektyvo vadovės Irena Pabarškienė, Onutė Jėckienė ir kitos sugebėjo įskiepyti ansamblietėms meilę dainai, muzikai, šokiui. Kolektyvas plėtė savo repertuarą, į etnografinio ansamblio repeticijas rinkdavosi vis daugiau dalyvių, pradėti statyti ir vaidinimai. Ypač sėkmingai sekėsi vaidinti, kai Svėdasų kultūros namuose režisiere pradėjo dirbti jauna specialistė Danguolė Sudniūtė (dabar Anykščių kultūros centre dirbanti Danguolė Paunksnienė).

Buvusi ilgametė Svėdasų kultūros namų etnografinio ansamblio vadovė Onutė Jėckienė prisiminė, kad jų kolektyvas buvo pastatęs nuotaikingą vaidinimą su dainomis, šokiais „Oi, tai buvo, tai nutiko” pagal K.Borutos kūrinį „Jurgio Paketurio klajonės”, su pasisekimu buvo rodomas spektaklis „Pasivaikščioti po Lietuvą išėję”, taip pat pagal kraštiečio rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą pastatytas vaidinimas „Arbočiūtės pas Petrutę”. Buvo rengiamos ir „Svėdasietiškos vestuvės”, tiktai žiūrovai jų taip ir neišvydo...

Jubiliejiniame renginyje tylos minute buvo pagerbtas amžinybėn išėjusių ansamblio dalyvių atminimas. O renginio vedėja D.Augustinienė toliau visus „vedė” svėdasiškių meno mylėtojų kolektyvo istorijos „takais”. Beveik nuo pat ansamblio susikūrimo pradžios dainuoja Fausta Palskienė, Irena Guobienė, Aldona Paršiukaitė, Genutė Martinonienė, Valerija Šatkuvienė, Jonas Šimkevičius, kuriems dar ir dabar netrūksta energijos ir entuziazmo. „Jeigu norite ilgai gyventi ir išlikti jaunatviški – reikia nesiskirti su daina. Būdama keturiolikos pradėjau dainuoti bažnyčios chore, ne vieną dešimtmetį su daina nesiskiriu ir etnografiniame ansamblyje”, – atviravo prie mikrofono scenoje jau garbaus amžiaus sulaukusi ansamblietė Fausta Palskienė. Kadangi ši moteris žinoma ir kaip pasakorė, tad ir renginio metu paporino vieną nuotaikingą nutikimą.

Kaip pastebėjo renginio vedėja, Svėdasų etnografinis ansamblis pasižymi dar ir tuo, kad jame galima išvysti „dainuojančias kartas”. Antai ilgą laiką dainavo Stasė ir Vytautas Karužai. Vėliau pradėjo dainuoti jų vaikai Danutė Andrijauskienė ir Rimantas Karuža, taip pat prisidėjo senolių marti Birutė Karužienė ir jų vaikaitė Justina Karužaitė. Salėje sėdintis garbaus amžiaus Vytautas Karuža prisipažino, kad jis mielai eidavo į repeticijas, dalyvaudavo koncertuose, nes ansamblyje atsipalaiduodavo, pailsėdavo po dienos darbų. Ir savo vaikus skatino draugauti su daina...

Jau dvi dešimtis metų etnografiniam ansambliui vadovauja Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus direktorė Rožė Lapienienė, kuri paskatino dainuoti ir savo vyrą, taip pat kultūros darbuotoją Vilių Lapienį bei dukrelę moksleivę Ramunę.

Svėdasų etnografinis ansamblis- dažnas svečias įvairiuose renginiuose tiek Svėdasų krašte, tiek ir Anykščių rajone. Dalyvauta daugybėje apžiūrų, konkursų, festivalių. 1990-aisiais koncertuota respublikinėje dainų šventėje, sėkmingai pasirodyta dainų šventėje Maduonoje (Latvija), kur vieną dainą svėdasiškiai atliko net latviškai. Svėdasų etnografiniam ansambliui plojo tarptautinio festivalio „Baltica-99", Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai ir žiūrovai. Tai tik dalelė svėdasiškių debiutų. Prieš dešimtmetį etnografinio ansamblio atliekamos dainos buvo įrašytos Lietuvos radijuje, taip pat išleista jų atliekamų kūrinių kasetė...

O kad ansamblio dalyviai tikrai yra darnūs, vieningi, įrodė ir jubiliejinio renginio metu skambėjusios jų atliekamos dainos. O juos – ansambliečius – gražiais sveikinimų bei linkėjimų žodžiais pradžiugino daugybė sveikintojų.

Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė, pasidžiaugusi, kad šis svėdasiškių meno mylėtojų kolektyvas paliko ryškius pėdsakus tiek Svėdasų žemėje, tiek Anykščių krašte, linkėjo, kad neišsibaigtų dainų skrynelė, o ansamblis vis pasipildytų jaunais žmonėmis ir taip pratęstų garbingą kolektyvo istoriją. Kultūros centro direktorė įteikė Padėkos raštus visiems dabartinio ansamblio dalyviams. Taip pat nuoširdžiai padėkota buvusiems kolektyvo nariams bei vadovams, palinkėta daugeliui vėl sugrįžti į šį kolektyvą, pradedantį skaičiuoti naują veiklos dešimtmetį. Padėkos raštai įteikti ir kultūros rėmėjams. Kultūros centro direktorė D.Petrokaitė visus svėdasiškius pradžiugino ir malonia staigmena – į renginį atvežė ką tik Kultūros ministerijos rūpesčiu išleistą Svėdasų etnografinio ansamblio įdainuotų kūrinių kompaktinį diską... Rajono meras A.Gervinskas nuoširdžiai padėkojo visiems svėdasiškiams, kurie rūpinasi savo tautos tradicijomis, negaili laiko ir jėgų repeticijoms, ir įteikė dailiai išaustą namų darbo rankšluostį, nusišluostyti ansambliečiams repeticijų ir koncertų metu „žliaugiantį prakaitą”. Rajono meras įteikė Padėkos raštus ansamblio vadovei R.Lapienienei ir dainininkėms F.Palskienei bei S.Karužienei. Jubiliejaus proga etnografinį ansamblį sveikino Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla, Svėdasų bibliotekos darbuotojos, Svėdasų literatų klubas „Sietuva”. Anykščių kultūros centro etnografinio ansamblio „Valaukis” moterys savo sveikinimą išsakė daina, o šio kolektyvo vadovė Regina Stumburienė negailėjo ir nuoširdžių palinkėjimų. Sveikino ir Leliūnų kultūros namų folkloro ansamblio dalyviai, kartu su gėlių puokštėmis, suvenyrais atvežę ir didžiulį vietinių „gaspadinių” iškeptą tortą...

Ne vienas renginio autorius atkreipė dėmesį į scenos papuošimą. Kampe gražioje žvakidėje degė šešios žvakės, simbolizuojančios šešias dešimtis etnografinio ansamblio gyvavimo metų. Per sceną nutiestas kilimas vedė link užkulisių, ant kurių sienos kabojo didžiuliai menininkų piešti klevo lapai, kurių buvo septyni. Taigi svėdasiškius tas simbolinis kelias kviečia jau į naują, septintą dešimtmetį...

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija