Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nerimauja dėl religinio nepakantumo kurstymo

Lapkričio 14 dieną per televizijos kanalą LNK buvo rodoma televizijos laida „Jeigu“, kurios tema: „Moteris kunigė – būti ar nebūti“. Žiūrint laidą, galėjo susidaryti įspūdis, kad religinės bendruomenės, neleisdamos moterims eiti dvasininkų pareigų, pažeidžia Lygių galimybių įstatymą bei juo įgyvendinamus nediskriminavimo principus, nors Bažnyčios ir turi Konstitucijoje įtvirtintą teisę tvarkytis pagal savo kanonus. Laidos vedėjo pateikti tendencingi klausimai žiūrovus skatino užimti išankstinę neigiamą poziciją Bažnyčios atžvilgiu, o tai galima vertinti kaip nepakantumo ir netolerancijos tikinčiųjų bei religinių bendruomenių atžvilgiu skatinimą. Ypatingą susirūpinimą kelia faktas, kad projektas „Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo”, kurį realizuojant parengta minėta televizijos laida, yra remiamas ir finansuojamas Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o projekto partneris yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Lietuvos Vyskupų Konferencija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą prašydama išsiaiškinti, ar minėta televizijos laida nedezinformavo Lietuvos gyventojų dėl diskriminaciją draudžiančių įstatymų taikymo apimties ir neskatino netolerancijos bei nepakantumo religinių įsitikinimų, kurie patenka į tų pačių ir kitų įstatymų saugomų žmogaus teisių apibrėžtį, pagrindu. Komiteto taip pat prašoma nagrinėti, ar minėto projekto įgyvendinimas atitinka Lietuvos 2004–2006 metų Bendrajame programavimo dokumente deklaruojamus tikslus bei reikalavimus, ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, būdama partnere projekto, kurį įgyvendinant raginama keisti LR Konstituciją, siekiama apriboti konstitucines bei prigimtines tikinčiųjų ir religinių bendruomenių teises, neperžengė savo kompetencijos ribų ir nepažeidė galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų.

Lietuvos Vyskupų

Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija