Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dzūkija ir dzūkai Lietuvos istorijos verpetuose

Knygos „Dzūkai“viršelis

Žinomas žurnalistas dzūkas Juozas Kuckailis atliko didžiulį kraštotyrinį darbą, kruopščiai rinkdamas dokumentinę medžiagą apie žymiausius Dzūkijos atstovus. Šio darbo vaisius – šiemet „Asveja“ leidyklos išleista knyga „Dzūkai“. Autorius knygoje pasakoja apie buvusią Seinų apskritį, administracinę liniją su Lenkija saugojusią Lietuvos pasienio policiją. Leidinys, paremtas faktais, supažindina su žymių dzūkų gyvenimu: Dzūkija didžiuojasi dailininkais Vaclovu Ratu, Antanu Žmuidzinavičiumi, pedagogikos mokslų daktaru Antanu Šerkšnu, botanikos profesoriumi Liudu Vailioniu, Lietuvos kariuomenės karininkais – Gulago kankiniu plk. ltn. Ignu Mikučioniu ir bolševikų auka 1941 metais tapusiu kpt. Adolfu Pilveliu, kunigu istoriku Jonu Reitelačiu ir pedagogu Bernardu Čepuliu, dzūkų poetu ir mokytoju Petru Mockevičiumi bei šviesiu žmogumi Jonu Čiurlioniu.


Eilėraščiai apie gyvenimo kelią

Jau seniai lietuviai vadinami dainių ir poetų tauta. Tik tie dainiai dažniausiai dainavo ne apie didvyrius, o apie savo išgyvenimus.

Dainavo visi lietuviai, kas tik skambesnį balsą, geresnę atmintį turėjo. O naujausiais laikais dainavo ir tie, kurie mokėjo savo dainas užrašyti, kad užmiršę rastų kur pakartoti, kad kartodami savo dainas ir savo broliams, sesutėms, ir savo kaimynams primintų. Sklido jaunų pjovėjėlių, rugių rišėjėlių, linų rovėjėlių, verpėjėlių, audėjėlių dainos nuo krašto iki krašto...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija