Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išsipildžiusi Marijos Šlapelienės svajonė

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Šie metai galėtų vadintis Marijos (1880-1977) ir Jurgio (1876-1941) Šlapelių metais. Balandžio viduryje suėjo 130 metų nuo gydytojo, kalbininko, kultūros veikėjo Jurgio Šlapelio gimimo, vasario pradžioje – 100 metų nuo Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės lietuvių knygyno atidarymo, rugsėjo viduryje – 15 metų nuo Marijos ir Jurgio Šlapelių namo – muziejaus įkūrimo.


Žinomų Lietuvos rašytojų išsilavinimai

Andrius TEIŠERSKIS

Lietuvos literatūrai nusipelniusių žmonių buvo ne vienas ir ne du. Nemažai rašytojų ir poetų parašė aukšto lygio kūrinius, kurie skaitomi ir šiomis dienomis. Kai kurie jų analizuojami mokyklose bei universitetuose.

Šiandien įprasta, kad rašytojas valgytų duoną iš literatūrinio darbo, tiksliau sakant, būtų baigęs literatūros studijas, o savo ateitį sietų su šiuo humanitariniu mokslu. O jeigu rašytojas ar poetas baigė fiziką, matematiką, mediciną, tai tokius atvejus linkstama priskirti prie išimčių. Jų yra ir mūsų literatūroje. Daugiausia duomenų yra apie Vinco Kudirkos, Antano Žukausko-Vienuolio, Mikalojaus Katkaus, Vinco Pietario ir Marcelino Šikšnio-Šiaulėniškio tikrąsias profesijas. Tik po atitinkamų studijų baigimo (nė vienas iš jų nestudijavo literatūros) šių žmonių keliai pakrypo literatūros link.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija