Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Valstybės griovimo bacilos

Petras KATINAS

Vis daugiau Lietuvos žmonių, iškilių inteligentijos atstovų reiškia savo nusivylimą Lietuvos žiniasklaida, ypač komerciniais televizijos kanalais ir radijo stotimis. Iš tiesų normaliam žmogui jau koktu žiūrėti kasdien, beje, geriausiu laiku transliuojamų įvairiausių „nomedų“, „Myli – nemyli“, TV magnato A.Valinsko primityviausių „žvaigždžių“ šou, prasčiausių rusiško tariamo humoro pliurpalų. Naivu būtų manyti, kad tokios ir panašios laidos skirtos tik naiviausiems žiūrovams, ypač jaunimui mulkinti ir linksminti. Visa ši vaizdo ir garso komercija turi vieną ir pagrindinį tikslą – paversti visuomenę kuo labiau atbukusia, skatinti vien turto ir malonumų troškulį, kurį malšinant tinka bet kokios priemonės. O svarbiausia – išrauti paskutiniuosius moralės, kultūros, pagaliau paprasčiausio padorumo likučius, kurie dar liko kai kurių žmonių protuose ir sielose.

Kitaip nei protų genocidu šio masinio reiškinio nepavadinsi. Štai tik vienas pavyzdys. Net dvi dienas iš eilės TV3 žvaigžde vadinama Nomeda šlovino kažkokį transseksualą, nežinia kokią būtybę, vyrą ar moterį. Netgi kaltino Lietuvos valdžią, kad ji nesuteikia panašioms būtybėms pakankamai teisių, nekelia jų ant pjedestalo. Apskritai „Nomedos“ laidose sistemingai niekinamos normalios šeimos, šlovinami sugyventiniai, vadinamosios seksualinės mažumos. Bet ir to dar maža. Vienoje laidoje buvo surengta tariama diskusija apie vaikų žaislus: įvairius ginklus, vaikiškus šautuvėlius, pistoletus, tankus ir pan. Viena laidos dalyvė priminė, jog gal ir nėra nieko bloga, kad vaikai žaidžia su kardais ar panašiais žaislais, nes mūsų didieji kunigaikščiai, gynę tėvynę nuo priešų, vaizduojami su kardais rankose ir todėl gal ir skatina vaikus rengtis tėvynės gynybai. Tada Nomeda tuo labai pasipiktino ir pareiškė, kad jos vaikai tėvynės tikrai negins. Įdomiausia, kad ši žvaigždžių žvaigžde save vadinanti ir taip jos šeimininkų tituluojama moteriškė organizuoja tariamas našlaičių ir paliktų vaikų gynimo, pagalbos jiems akcijas. Tačiau kas gi, jeigu ne ji, propaguodama hedonistinį, palaidą gyvenimą, ir skatina, kad tokių nelaimėlių atsirastų vis daugiau.

Sovietmečio propagandinės laidos daugumai sukeldavo tiktai juoką dėl savo primityvumo, o nežinia kam tarnaujantys dabartinių komercinių televizijų bosai kur kas gudresni ir rafinuotesni. Vargu ar tas jų juodas darbas skleidžiant amoralumą, niekinant esmines žmogaus vertybes grindžiamas vien tiktai pinigais. Norom nenorom peršasi išvada, jog tai bakchanalijai vadovauja ir duoda toną tie, kurių niekas nežino ir kurių puotos neaprašinėjamos spalvotuose žurnaluose ar nerodomas LTV „Stiliaus“ bei panašiose laidose. Tų nežinomų ir nematomų dirigentų tikslas vienas – nuslopinti paskutiniuosius dar likusius pilietiškumo ir patriotizmo likučius. Ir tai jiems puikiai sekasi. Nes tokioms jų laidoms faktiškai siužetus pateikia ne kas kitas, o pats didžiausias ir objektyviausiu vadinamas, bent jau taip save reklamuojantis, dienraštis „Komjaunimo tiesa“ (atsiprašau, „Lietuvos rytas“). Ko nepadarė per okupacijos dešimtmečius visi SSKP ir LKP CK ideologiniai skyriai, per atkurtosios nepriklausomybės metus baigia padaryti visas tuntas televizijos ir kitos žiniasklaidos „žvaigždžių“ ir jų šeimininkai.

Svarbiausia, kad tai šalį užtvindžiusiai bjaurasčiai ir kitam niekalui neduoda jokio atkirčio ne tik aukščiausioji valdžia, bet ir Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninės spaudos asociacija, pagaliau Žurnalistų etikos komisija, kuri išvis nežinia ką veikia ir kam sukurta. Arba ką remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas? Negi ir visos šios organizacijos sukurtos tik „grupės draugų“ šiltoms vietoms užimti? Pagaliau kodėl Kultūros ministerija visokiais būdais vengia paskelbti visuomenei apie tai, kas iš tiesų yra Lietuvos spaudos leidinių savininkai ir pagrindiniai akcininkai? Ministerijos atstovai aiškina, jog nieko negali padaryti, nes leidiniai neinformuoja ministerijos apie savo savininkus. Ir visai nesvarbu, kad tokią informaciją teikti įpareigoja Visuomenės informavimo įstatymas. Bet, sakykite, kuris Lietuvos viršininkas, tuo labiau verslo magnatas laikosi įstatymų?

Tačiau pasirodo, jog dar maža platinti per beveik visas televizijas jokia kultūra ar morale net nebekvepiančias laidas liaupsinant gėjų „santuokas“ bei panašius dalykus. Imtasi pulti paskutinę instituciją, kuri dar gina moralę, padorumą, pagaliau elementarų žmoniškumą, – Bažnyčią. Ko nepavyko padaryti visam pulkui „mokslinių ateistų“ su profesorių ir akademikų vardais, ėmėsi LNK televizija (ir ne tik ji), pasivadinusi „laisvu ir nepriklausomu kanalu“. Išreklamuota naująjį sezoną pradėjusi laida „Jeigu“ gavo užduotį ne tik šaipytis iš kunigų, bet ir visokiais būdais kompromituoti ir niekinti Katalikų Bažnyčią. Keisčiausia, kad šią laidą veda žmogus, absoliučiai nieko nenutuokiantis nei apie Katalikų Bažnyčią, nei apie religiją apskritai. Jis didžiuojasi, kad jo vedamą laidą „Jeigu“, dar bjauresnę nei laida „Myli – nemyli“, kurioje tyčiojamasi iš visų jausmų, finansiškai remia ne tiktai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bet ir Europos Sąjunga. Štai laida „Jeigu“ pradėjo diskusiją, kodėl moteris negali būti kunige, joje buvo kritikuojama vidinė Bažnyčios tvarka. Laidoje buvo ne tik niekinama, bet ir skatinama neapykanta Bažnyčiai.

Tokių atvirų puolimų prieš Katalikų Bažnyčią nebuvo netgi niūriausiais sovietinės priespaudos metais. Bet svarbiausia, kad visokios žmogaus teisių gynėjos, lygių teisių kontrolierės, gėjų „santuokas“ propaguojančios ponios nė žodeliu neužsiminė apie tuos, kurie puola ir niekina visiems krikščionims šventus dalykus, tų puolikų nepasmerkė.

Dėl minėtos laidos Lietuvos Vyskupų Konferencija kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių komitetą ir paprašė išaiškinti, ar ta LNK televizijos laida nedezinformavo Lietuvos gyventojų dėl diskriminaciją draudžiančių įstatymų taikymo apimties ir neskatino netolerancijos bei nepakantumo religiniams įsitikinimams.

Tačiau vargu ar Lietuvos vyskupų žodžiai bus išgirsti. Nes, kaip neseniai rašė publicistas Artūras Kokoškinas, nagrinėjantis televizijos problemas, to paties magnato A.Valinsko štampuojami „realybės šou“, kuriuose atseit kuriamos „žvaigždės“, yra iš tos pačios protų mulkinimo serijos. Jas Kokoškinas pavadino „moliais“, nes atrenkami jokio intelekto, netgi jo pėdsakų neturintys asmenys.

Tačiau svarbiausia, kad „nepriklausoma“ Lietuvos žiniasklaida tiktai retsykiais, greičiausiai dėl perdėm korumpuotos valdžios neapsižiūrėjimo, skelbia, kad vadinamasis Kremliaus kontroliuojamas Rusijos verslas tampa dominuojančiu veiksniu Baltijos regiono valstybių ekonomikoje, ypač energetinėje, ir su ja susijusiuose sektoriuose. Taigi komercinių ir, kad ir kaip būtų keista, Lietuvos nacionalinės televizijos ir radijo pastangomis Rusijos interesai Lietuvoje vykdomi be priekaištų. O tokie personažai kaip Nomeda ar iš ekrano nepasitraukiantis A.Valinskas tėra paprasti pėstininkai žaidime, už kurį kol kas gerai mokama.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija