Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Giesmėmis šlovina Kūrėją

Viešpačiui naują giesmę giedokit,
Garbinkit Jį susibūrę šventieji!

(Ps 149)

Lapkričio pabaigoje bažnyčių chorai mini bažnytinės muzikos globėjos Šv. Cecilijos dieną. Šia proga norėčiau papasakoti apie naumiestiečių Eugenijos ir Juozo Diržių šeimą, joje užaugusias dukras Birutę ir Eglę – Sintautų ir Kudirkos Naumiesčio bažnyčių vargonininkes. Diržiai – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vyturiai ir lakštingalos, Dievo dovanotais nuostabiais balsais šlovinantys Kūrėją visą gyvenimą.

Už nuoširdumą, paprastumą, dėmesį kiekvienam choro dalyviui Eugenija geru žodžiu mini ankstesnį ilgametį bažnyčios vargonininką, tuometį miesto burmistrą Zigmą Skirgailą, mažųjų giedorėlių draugą, reto stiprumo bosą kunigą Bakį, tuometinį konservatorijos studentą. Ji mūsų parapijos bažnytiniame chore gieda dar nuo angelaičių amžiaus iki šių dienų.

Bėgo dienos, keitėsi santvarkos, keitėsi ir požiūris į vienus ar kitus dalykus. Sovietams Bažnyčia ir ten dirbantys žmonės buvo lyg rakštis, juos laikė vos ne už įstatymo ribų – mat Bažnyčia neleido kvailinti paprastų žmonių, kovojo už tiesą.

Eugenija turi relikviją – valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ pažymą, duotą pristatyti rajono valdžiai dėl išregistravimo. Ten rašoma, kad „Eugenija Bubilaitė priimama dirbti į valstybinį Lietuvos dainų ir šokių ansamblį“. Dar trūko vietinės valdžios charakteristikos. Kudirkos Naumiesčio vykdomajame komitete Genutei pažadėjo charakteristiką nusiųsti į Vilnių. Po dviejų savaičių, nuvykusi į darbą ansamblyje, ji sužinojo, kad rajono valdžia atsiuntė neigiamą charakteristiką, tad viltys dirbti ansamblyje žlugo. Ją nuramino, kad daug kam panašiai atsitinka. Sovietams menas, nepagrįstas komunizmo idėjomis, – ne menas.

Eugenija ištekėjo už skardžiabalsio Juozo Diržiaus, augino dukras Birutę ir Eglę, labai muzikalias mergaites.

Prieš porą metų Sintautai paminėjo ir pasveikino Birutę trisdešimties metų vadovavimo Sintautų bažnytiniam chorui sukakties proga. Dukros Birutės gyvenimas klostosi panašiai kaip ir mamos.

Dar buldozerinio ateizmo laikais respublikoje buvo atrenkami dainininkai į Operos ir baleto teatro chorą. Rajone vykusioje atrankoje Birutė pasirodė stipriausia ir išvyko į Vilnių – Operos ir baleto teatrą – apklausai. Ji neslėpė, kad dirba vargonininke. Vertinant apklausos rezultatus, muzikas Krogertas Birutei pasakė: „Kas garantuos, kad tu operos choro nenusivesi į Katedrą“. Svajonė neišsipildė, bet, nesižvalgydama į didžiųjų charakteristikas, Birutė, Dievui laminant, dirba toliau savo pamėgtą darbą, ir lyg lakštingalos trelės bažnyčių skliautais aidi iš jos krūtinės padėka, prašymas ar šlovinimas Kūrėjui. Ypač jaudinančiai skamba jos atliekama „Ave, Maria“.

Eglė už Birutę yra jaunesnė. Ši irgi eina sesers pėdomis. Dar būdama vidurinės mokyklos mokinė, bandė savo jėgas Kudirkos Naumiesčio bažnyčioje prie vargonų – grojo mergaičių choreliui. Už tai kiekvieną pirmadienį prieš klasę lyg nusikaltėlė buvo mokoma gyventi pagal marksizmo „katekizmą“. Mokyklos atstovai dėl Eglės bandė net tėvus auklėti. Klasės auklėtoja lankėsi namuose, įrodinėdama, kokią žalą tėvai daro dukrai. Juozas prisimena turėjęs griežtai pakalbėti su pedagogais, gindamas dukrą. (Eugenija ateistinį lankstinuką, įduotą auklėtojos Eglutei, įmetė į krosnį.)

Eglės religingumas buvo rakštis ir jau mokantis Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje bei Klaipėdos konservatorijoje.

Ačiū tėvų ryžtui – Kudirkos Naumiesčio parapija turi puikų bažnytinį chorą, kuriam vadovauja Eglė Diržiūtė, ji ne tik moko choristus, bet ir pati komponuoja melodijas, šlovinančias Viešpatį.

Kudirkos Naumiestyje ir jo apylinkėse paplitę puikūs medžio kryžiai. Jie puošia pakeles, kapus, gyventojų butus – tai darbščių, nagingų Juozo rankų darbas.

Visai Diržių šeimai sakome ačiū už jūsų ryžtą, pavyzdį, už nuostabią giesmę, dainą ir linkime didžiojo Visatos Kūrėjo palaimos.

D.BAUKYTĖ

Kudirkos Naumiestis,

Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija