Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prasmingas sekmadienis Šilainiuose

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Sutvirtinimo sakramentą gavusiems
jaunuoliams linki būti gerais
Kristaus liudytojais. Dešinėje –
mons. Adolfas Grušas

Šilainių klebonas mons. Lionginas
Vaičiulionis kreipiasi į susirinkusiuosius

Šv. Dvasios (Šilainių) koplyčioje
buvo gausu jaunimo

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Lapkričio 5 dieną, sekmadienį, Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Vyskupijos ganytojas aukojo šv. Mišias parapijos koplyčioje, pasakė pamokslą gausiai susirinkusiems Šilainių tikintiesiems, tarp kurių buvo gražus būrys jaunimo. Arkivyskupas tą dieną taip pat suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šįkart jį gavo 57 žmonės. Beje, gegužės 21 dieną čia Sutvirtinimo sakramentą gavo 117 merginų ir vaikinų. Taigi šis rudens sekmadienis tapo švente jau antrai jaunuolių grupei, kuri įpareigota būti tikrais Kristaus liudytojais, drąsiai išpažinti Jo vardą žodžiais ir darbais skleisti tikėjimą bei niekada nesigėdyti kryžiaus.

Robertas BUCKUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija