Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kremliaus mumijų reikalai

Partijos ir vyriausybės vadai
prie Lenino ir Stalino mauzoliejaus
Maskvos Raudonojoje aikštėje.
1961 m. spalio 28-oji buvo paskutinė
diena, kai mauzoliejuje gulėjo
abu diktatoriai. Po kelių
dienų Stalino palaikų čia nebeliko

Tam, kad pašalintų iš mauzoliejaus Maskvos Raudonojoje aikštėje ten paguldytą balzamuotą bene didžiausią XX amžiaus nusikaltėlį Josifą Staliną, prireikė šešerių metų. Tuo tarpu Lenino, nors jo nusikaltimai ne ką mažesni nei Stalino, mumija tebeguli tame griozdiškajame statinyje jau daugiau nei 60 metų. Stalino kūnas buvo patalpintas į mauzoliejų 1953 metais. Dargi XX SSKP suvažiavimas, kuriame buvo atskleistos jo piktadarybės, nesiryžo išmesti Stalino palaikų. Laikas tam atėjo 1961 metais, kai spalio 17-31 dienomis vyko XXII SSKP suvažiavimas. Jau po SSKP generalinio sekretoriaus N.Chruščiovo labai ilgo pranešimo, kuriame negailėta kritikos Stalinui, žodžio „paprašė“ Leningrado apskrities pirmasis sekretorius Spiridonovas. Pareiškęs, kad jis yra nepalaužiamas bolševikas, pasiūlė nedelsiant pašalinti iš mauzoliejaus Stalino kūną, nes jis nugalabijo daugybę ištikimiausių senų bolševikų, Lenino bendražygių. Kita suvažiavimo delegatė Lazurkina, turinti 60 metų partinį stažą, metėsi net į komunistams visiškai nebūdingą mistiką. Pasirodo, pas Lazurkiną apsilankė pats Vladimiras Iljičius, su kuriuo ji ilgai kalbėjosi, ir Leninas jai pasiskundė, kad jam labai nemalonu gulėti šalia žmogaus, kuris padarė tiek daug žalos ir bėdų partijai… Nustėrę suvažiavimo delegatai, iš karto nesuvokdami, kas vyksta, po tokio lenininio šaukimo partietės regėjimo neteko žado, bet vėliau, kaip ir visada būdavo SSKP suvažiavimuose, prapliupo „audringais ilgai trunkančiais plojimais“.

Ir štai 1961 m. spalio 28 d. mauzoliejus buvo uždarytas, o prie įėjimo pakabinta lentelė su užrašu: „Uždarytas remontui“. Sarkofagas su Stalino kūnu tuo metu dar tebebuvo mauzoliejuje. Po poros dienų kariuomenė ir milicija išvaikė žmones iš Raudonosios aikštės, paskelbdamos, kad aikštė reikalinga būsimam lapkričio 7 dienos kariniam paradui rengti. O vieta šalia Kremliaus sienos, kur buvo numatyta iškasti Stalino kapo duobę, aptverta aukšta fanerine tvora. Tuo metu Kremliaus teritorijoje esančiose dirbtuvėse staliai kalė iš lentų karstą Stalinui. O Kremliaus pulko klube dailininkas plokštėje vedžiojo žodžius „Leninas“. Kremliaus pulko kareiviai kasė kapo duobę ir 1961 m. spalio 31 d. išklojo ją betono plokštėmis. Ir štai, kaip rašo istorikas Olegas Gerčikovas, prie mauzoliejaus 21 val. 40 min. susirinko vyriausybinė komisija, vadovaujama Partinės kontrolės viršininko Nikolajaus Šverniko. Irgi ilgamečio stalinisto. Niekas iš Stalino giminių nebuvo pakviestas. Po keleto minučių vyriausybinės komisijos nariai, lydimi KGB 9-osios valdybos aukštų kagėbistų, įėjo į mauzoliejų. Visų nuotaika buvo labai prislėgta. Neverkė ir buvo visiškai ramus tik vienas N.Švernikas. Po trumpo atisveikinimo su Stalino mumija nuo Stalino munduro buvo nuimta socialistinio darbo didvyrio aukso žvaigždė, nupjautos auksinės munduro sagos. Karstas buvo skubiai užkaltas dangčiu. Aštuoni Kremliaus pulko karininkai išnešė karstą iš mauzoliejaus ir 22.15 val. pastatė jį šalia duobės. Darbo ėmėsi kareiviai, kurie skubiai užkasė kapo duobę. Jokių atsisveikinimo kalbų niekas nesakė, o kai kapas buvo užkastas, prie sienos pritvirtino lentelę, kurioje buvo įrašyta tiktai pavardė, gimimo ir mirties datos. Kaip tik apie tai po keleto dienų populiarėjantis „atšilimo“ laikų jaunas poetas Jevgenijus Jevtušenka parašė šias eilutes:

Aš kreipiuosi į mūsų vyriausybę su prašymu:

Padvigubinti, patrigubinti

Sargybą prie šios lentos,

Kad Stalinas nepasikeltų, o kartu su juo – praeitis.

Įdomu, kad, tebesitęsiant diskusijoms dėl Lenino mumijos, į jas įsitraukė vyriausiasis Rusijos armijos astrologas, Ginkluotųjų pajėgų Kultūros centrui priklausančios mokslinės astrologijos mokyklos (pasirodo, yra ir tokia) direktorius Sergejus Bezborodnyj, kuris pareiškė: „Astrologija tyrinėja istoriją ir politiką per kosminių ciklų prizmę. Globalusis istorinis ciklas yra 108 metai, kas tolygu devyniems Jupiterio planetos apsisukimams aplink Saulę. Rusijai, pradedant 1917 metais, šis ciklas turėtų baigtis 2025 metais. Taigi Lenino kūnas bus palaidotas greičiausiai prie Kremliaus sienos tiktai tais metais“. Stebina ne šie armijos vyriausiojo astrologo samprotavimai, o tai, kad branduolinėmis raketomis, atominiais povandeniniais laivais apsiginklavusiai milijoninei Rusijos armijai prireikė labai keistos mokslo įstaigos – „mokslinės astrologijos mokyklos“.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija