Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vienybės dvasia tarnavęs Dievui ir žmogui

Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas švenčia 80-ąsias gimimo metines

Justas JASĖNAS,

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

Vyskupas emeritas Juozas Preikšas
Artūro ŠULCO nuotrauka

Kaune gyvenantis ir Šv. Antano Paduviečio parapijoje besidarbuojantis buvęs antrasis Panevėžio vyskupijos ordinaras, šiuo metu vyskupas emeritas Juozas Preikšas lapkričio 22 dieną pasitiko garbingą 80-ųjų gimimo metinių jubiliejų. Šia proga džiaugiamės su visais Panevėžio vyskupijos tikinčiaisiais, prisimename ganytojo darbus, kurie padėjo sustiprėti dvasiškai, sąmoningiau tikėti, nuoširdžiau tarnauti. Ganytojas Panevėžio vyskupija rūpinosi lemtingu laikotarpiu, kai Lietuva siekė laisvės, kai per visą šalį aidėjo Sąjūdžio mintys. Jam visur teko sakyti paguodžiančius, drąsinančius, stiprinančius žodžius, atkurti daugelį reikalingų, sovietmečiu sunaikintų bažnytinių organizacijų. Taip per dvylika metų paūgėta, atsitiesta, vietinė Bažnyčia išvesta iš pogrindžio, pradėtos kurti tikinčiųjų bendruomenės. Dievui laiminant ir geriems žmonėms padedant, iš tiesų daug nuveikta. Visa tai džiugina ir paties ganytojo širdį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija