Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Buvo sumanus vadas ir organizatorius

Toronte, Kanadoje, mirė dim. kpt. Eliziejus Šlekys

Dim. kpt. Eliziejus Šlekys

Eliziejus Šlekys gimė 1913 metais Rakauskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. 1934 metais baigė Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje. 1936-aisiais, baigęs Pirmojo Lietuvos prezidento A.Smetonos karo mokyklos 8-ąją laidą, paskirtas į Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulką Tauragėje būrio vadu ir sporto vadovu. 1939 metais lankė karininkų sporto kursus Kaune. Karininkų penkiakovės varžybose užėmė pirmąją vietą. 1939 m. spalio 27 d. žygiavo Vilniaus atgavimo žygio kolonoje kaip pirmosios dviratininkų kuopos būrio vadas, iki 1940 metų sausio patruliavo su kariais Vilniaus miesto gatvėse palaikydamas rimtį ir tvarką pagal karo įstatymus. Grįžęs į pulką Tauragėje, vėl tęsė karinę tarnybą. 1940 metų spalio mėnesį visas jų pulkas buvo perkeltas į Vilnių. Atleistas iš kariuomenės, 1941-1944 metais dirbo inspektoriumi „Pienocentre”.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija