Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dvarą gelbės viešoji įstaiga ir ES investicijos

Vytautas Bagdonas

Netoli gražaus daugybę salų salelių turinčio Rubikių ežero, kairiajame Anykštos upės krante, unikalaus parko prieglobstyje, stūkso senojo Burbiškio dvaro rūmai.

Istorijos šaltiniai byloja, jog Burbiškio dvaras XVII-XVIII amžiais priklausė Vilniaus universitetui, Minsko seniūnui, o XIX a. viduryje atiteko didikams Venclovavičiams. Šie grafai 1853 metais pastatė ir dviejų aukštų dvaro rūmus. Juos ir parką nusipirkęs iš didikų Venclovavičių vietinis pasiturintis ūkininkas Petras Kriaučionis neilgai dvarą valdė ir 1932 metais pardavė iš JAV į gimtuosius kraštus sugrįžusiam vienuoliui jėzuitui kunigui Pranciškui Zabielai. Šis dvasininkas pasiryžo Burbiškyje įsteigti parapiją ir dvaro namuose įrengė bažnyčią. (Burbiškio parapija buvo įkurta 1933 metų rudenį.)

Sovietų valdžia dvaro rūmus nacionalizavo ir juose įsteigė mokyklą. Kaimynystėje tebeveikė ir bažnyčia. Tačiau atsirado piktavalių mokytojų, kurie pradėjo skųstis, esą pamaldos bažnyčioje, šventos giesmės trukdo mokiniams susikaupti, blaško jų dėmesį, neigiamai veikia jaunimo pasaulėžiūrą ir pan. Todėl 1947 metais bažnyčia Burbiškyje buvo uždaryta, nors tikintieji ir labai priešinosi. Burbiškiečiai net važiavo užtarimo prašyti į Maskvą. Kremliuje sodiečiams buvo pažadėta, kad bažnyčią jie turės, tiktai kitoje vietoje. Ir iš tiesų tikintiesiems buvo leista įkurdinti bažnyčią netoli Burbiškio – parapijiečiai savo lėšomis ir jėgomis rekonstravo buvusią daržinę ir tame pastate įsirengė jaukius maldos namus, kurie tebeveikia iki šiolei.

O Burbiškio centre, šimtamečių parko medžių prieglobstyje, tebėra išlikę ir senieji dvaro rūmai, ir mūrinė oficina. Buvusio dvaro rūmuose daug dešimtmečių veikė mokykla, o oficinoje (pastate, skirtame gyventi dvaro tarnams, laikyti įvairiems įrankiams, maisto produktams) buvo įrengta „Anykščių šilelio” kolūkio kontora bei kultūros namai. Kai Burbiškyje iškilo nauji kultūros namai, o kolūkio nebeliko, oficinoje burbiškiečiai įkūrė kraštotyros muziejų. Taigi pastatas nebuvo nuniokotas, nepaliktas likimo valiai. Turėjo visą laiką savo šeimininkus, tegu ir laikinus, ir buvę dvaro rūmai. Tačiau pastaruoju metu, smarkiai sumažėjus vaikų skaičiui, Burbiškyje mokykla buvo panaikinta. Kol rūmuose veikė mokykla, dėl pastato likimo per daug galvos neskaudėjo teisėtiems šeimininkams – Panevėžio vyskupijos kurijai, kuriai buvo atkurtos teisės į turėtą bei nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą. Kadangi bažnyčia Burbiškyje jau yra ir jos vėl įkeldinti į dvaro rūmus neketinta, o patiems namams reikalingas didelis kapitalinis remontas bei milžiniškos išlaidos, mokyklą uždarius, kurija panoro statinius parduoti.

Neseniai Burbiškio dvaro kompleksą (buvusius rūmus, oficiną, parką) nusipirko UAB „Ipco Facto”, veikianti sostinėje ir užsiimanti nekilnojamo turto verslu.

UAB „Ipco Facto” Anykščių rajono savivaldybei pasiūlė kartu steigti viešąją įstaigą „Burbiškės”. (Kai kuriuose šaltiniuose Burbiškis dar vadinamas Burbiškėmis, nors vietiniams žmonėms toks pavadinimas ir neįprastas.) Rajono Taryboje tokiam pasiūlymui buvo pritarta ir skirta 5 tūkst. litų, o uždarosios akcinės bendrovės skirtas kapitalas sudaro 95 tūkst. Lt. Nors VšĮ „Burbiškės” įstatai numato, kad skirtingas pinigų sumas įnešę steigėjai gali valdyti įsteigtą organizaciją lygiomis dalimis, vis dėlto anykštėnai nusprendė valdyti tik 5 proc., palikdami galimybę būti visateisiais šeimininkais ir turėti lemiamo sprendimo teisę „Ipco Facto” atstovams.

Naujoji viešoji įstaiga yra numačiusi daug įvairių savo veiklos krypčių, kurios ne tiktai išsaugos istorinę, kultūrinę ir architektūrinę vertę turintį Burbiškio dvaro kompleksą, bet ir pritaikys jį turizmo, kultūrinių renginių organizavimo, etnokultūros propagavimo bei kitoms reikmėms, verslo struktūrų poreikiams. Investicinį projektą rengia VšĮ „Ūkio plėtros ir integracijos agentūra”, pagal jį tikimasi gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų apie 10 mln. litų. Iš viso atkurti Burbiškio dvaro statinius bei parką ir padaryti juos patrauklius svečiams, pritraukti čia turistus, poilsiautojus iš Lietuvos ir užsienio šalių, verslininkus reikėtų 12-18 mln. litų.

Tikimasi, kad Burbiškis taps patraukliu, gausiai lankomu objektu. Iki čia nuo rajono centro Anykščių veda neblogas asfaltuotas kelias, netoliese vingiuoja ir siaurojo geležinkelio atšaka, kuria turizmo poreikiams kartkartėmis važinėja traukiniai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija