Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apie šnipą, kurio tikslas – šnipštas

Marius Markuckas

Palyginti visiškai nesenas įvykis, o tiksliau, kaip Rusijoje teigiama, Lietuvos šnipo Vasilijaus Chitriuko demaskavimas, ,,įspūdingai“ atliktas Rusijos federalinės saugumo tarnybos šių metų spalio 18 dieną Kaliningrado srityje, iš esmės visiems dar kartą turėjo priminti, kokioje situacijoje esti mūsų valstybės ir ,,didžiosios kaimynės“ diplomatiniai santykiai. Nors dabartinis Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas visu balsu teigia, kad Lietuva palaiko draugiškus santykius su visomis kaimynėmis, taip pat ir Rusijos Federacine Respublika, tačiau, kaip galime matyti iš pastarojo įvykio, tai išties yra tik bevertės fasadinės kalbos, kurios neturi nieko bendra su realybe jau vien dėl to, kad tarptautinei draugystei palaikyti reikia, jog ,,draugiška“ būtų ne viena, o abi pusės (matyt, kaip ir visur kitur). Deja, realus gyvenimas neretai yra visiškai kitoks, nei norima jį parodyti.


Kai komunistai tampa patriotais

Marius KUNDROTAS

Imrė Nadis – nacionalinės
vyriausybės vadovas

Lapkričio pradžioje suėjo 50 metų, kai sovietų interventai užgniaužė patriotinį vengrų sukilimą. Šio sukilimo vadovas ir idėjinė vėliava – vietinis komunistų veikėjas Imrė Nadis (Imre Nagy). Tai išskirtinis atvejis: idėjinis komunistas kovojo ir žuvo kaip idėjinis patriotas. O svarbiausia – abiem atžvilgiais jis išliko idėjinis. Jau vien ši stebėtina sintezė verta išskirtinio dėmesio.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija