Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Baigiasi kardinolo J.Glempo era Lenkijos Bažnyčioje

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Juzefas Glempas

Kardinolo S.Vyšinskio bendradarbis ir įpėdinis

Labai įtakingo Lenkijos kardinolo Juzefo Glempo era eina į pabaigą: Vatikane pranešta, kad popiežius Benediktas XVI gruodžio 6 dieną priėmė jo atsistatydinimą iš Varšuvos arkivyskupijos ordinaro pareigų ir įpėdiniu paskyrė Plocko vyskupą Stanislavą Vojciechą Vielgusą. Kardinolas J.Glempas, kuriam gruodžio 18 dieną sukanka 77 metai, Lenkijos sostinės diecezijai vadovavo visą ketvirtį amžiaus, kartu išlaikydamas Lenkijos primo titulą, taigi faktiškai koordinuodamas visos šalies bažnytinį gyvenimą dramatišku istorinių permainų laikotarpiu.


Popiežiaus vizito vertinimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su Turkijos prezidentu
Ahmetu Nečdetu Sezeru

Religijos laisvės skelbimas

Tokios keblios apaštalinės kelionės į Turkiją, kurią gan sėkmingai neseniai atliko popiežius Benediktas XVI, matyt, neturėjo ir jo pirmtakas Jonas Paulius II, kuris svečiavosi beveik visose pasaulio valstybėse. Todėl visiems buvo įdomu išgirsti ir paties Šventojo Tėvo savo vizito įvertinimus, ką jis padarė gruodžio 6 dienos tradicinėje savaitinėje audiencijoje. Benediktas XVI pripažino, kad piligrimystė į Konstantinopolį „daugeliu atžvilgių atrodė nelengva, tačiau, Dievui padedant, iš pat pradžių viskas susiklostė laimingai“. Tai apima ir dialogą su musulmonais, kurie sudaro daugumą Turkijos gyventojų, ir santykius su „broliais stačiatikiais“, kurių Konstantinopolio ekumeninis patriarchas turi garbės primo titulą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija