Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kalėdoms artėjant

Komercinės industrijos pasaulio atstovai jau gyvena savaip suprantamo kalėdinio laukimo dvasia. Jie, pasinaudodami agresyviomis ir daugelio žmonių sąmonę hipnotizuojančiomis bei jų budrumą bukinančiomis reklamomis, stengiasi įpiršti mintį, esą artėjant gražiausiai žiemos šventei – Kalėdoms – visiems tiesiog būtina dažniau lankytis prekybos centruose ir (pagal išgales) kuo daugiau pirkti įvairių prekių, kurios bus skirtos dovanoms ir šventiniam stalui padengti.

Be abejo, ir tikintiesiems tenka varstyti didžiųjų parduotuvių duris (išskyrus sekmadieniais, nes Viešpaties dieną ir prekybininkai yra raginami švęsti, kurie neturėtų turėti teisės savo pavaldinius į darbą kaip nuvarytus arklius įkinkyti!). Tačiau jie dar prieš įkeldami koją į prekybos centrus turėtų būti savo viduje apsisprendę: „Saugosiuos nepakibti ant gundančių reklamų tuštybės kabliuko, bet ir nekompleksuosiu. Jei matysiu, kad pasirinkta prekė išties verta pinigų, ją įsigysiu ir, pavyzdžiui, prieš ar per Kalėdas savo artimui (dar geriau – vargingai gyvenančiam kaimynui) padovanosiu“.

Tik tam tikru požiūriu galima sutikti su viena prekybos bosų į didžiuosius arogancijos debesis iškelta reklama: „Čia prasideda Kalėdos“. Jei krikščionis prekybos „banginyje“ perka kokią nors prekę, kurią nesavanaudiškai ketina padovanoti jos stokojančiam žmogui, manydamas, kad galės pradžiuginti tą varguolį ir jame gyvenantį patį Jėzų, tuomet neabejokime – Kalėdos jau tikrai prasidėjo. Tik jos prasidėjo (o gal net palaimingai buvo pratęstos?) ne pačiame, pavyzdžiui, „Maximos“ prekybos salės triukšme, bet to minėto žmogaus širdies šventovės slaptumoje. Būtent joje užgimė Jėzaus gailestingoji malonė, raginanti tą žmogų ne vien Kalėdų švenčių metu pagelbėti vargšams...

Šio trečiojo Advento sekmadienio Evangelija mus skatina įsigilinti į Jono Krikštytojo žodžius, bylojančius apie ateisiantį Viešpatį Jėzų, kuris žmones krikštys Šventąja Dvasia ir ugnimi (plg. Lk 3, 16). Šventoji Dvasia ir dabar nesiliauja inspiravusi žmonių, kad jie veiksmingai atsilieptų į be galo svarbų Jėzaus Kristaus kvietimą: „Ateikite visi pas Mane ir pamatysite, kad tikrosios Kalėdos prasideda čia – dieviškąja meile perpildytoje Mano Širdyje“.

Kūčių vakarą (beje, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje gruodžio 24 d. – pirmą kartą 22 val. – bus aukojamos Bernelių šv. Mišios), po Kūčių susitaikymo ir maldos vakarienės, išgirskime Šventosios Dvasios kvietimą ateiti pas Tą, kuris savanoriškai atsisakė dieviškosios Dangaus šlovės, užgimė tikrame (įvairių kvapų nestokojančiame) tvarte, vėliau leidosi paniekinamas ant kryžiaus ir prisikeldamas ištraukė mirties geluonį, kad mes, gyvai tikėdami Jį, vis stipriau Jį mylėtume ir kad visas mūsų gyvenimas būtų vertas šio liudijimo: „JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!“ (Fil 2, 11).

Kun. Vytenis Vaškelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija