Atnaujintas 2006 gruodžio 29 d.
Nr.97
(1497)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aidėjo sakralinės muzikos chorų balsai

Festivalio iniciatorius Rolandas
Daugėla (dešinėje) sveikina
Kauno valstybinio choro meno
vadovą prof. Petrą Bingelį

Jau po sovietų valstybės griūties, griuvo ir daugelio Lietuvos gamyklų „ekonomika“, o prie tų gamyklų – ir meninių, saviveiklinių chorų veikla. Gelbėti chorinius kolektyvus, plėsti jų veiklą ėmėsi tik patys didžiausi chorinio dainavimo meno entuziastai, jaunieji dirigentai.

Vienas tokių chorinio meno skleidėjų, festivalio „Cantate Domino“ sumanytojų – Kauno Švč. M. Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras ir jo vadovas Rolandas Daugėla. Jam kilo idėja 2004 metais surengti chorų konkursą. Renginiui pasisekus, konkursą organizuoti rengėjai ryžosi kasmet.

Iš pradžių festivalio chorai dalyvavo sekmadienio, o vėliau ir kitų dienų šv. Mišiose. Todėl koncertai vyko prieš pamaldas ir po jų. Dvyliktojo festivalio metu įvyko ir pirmasis konkursas. Festivalių sakralinė muzika skamba ne tik po bažnyčių skliautais, bet ir prestižinėje Kauno filharmonijos salėje. Nuo penktojo festivalio daug dėmesio skiriama vaikų chorams. Jie ir pradeda festivalį. Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis sukūrė ir dedikavo festivalio penkmečiui giesmę „Cantate Domino“. Šis kūrinys tapo labai populiarus. Per visą keturiolikos festivalių ciklą jame dalyvavo apie 100 kolektyvų. Solidžias programas atliko Kauno valstybinis choras (meno vadovas prof. Petras Bingelis), Norvegijos Bergeno miesto Šv. Marijos bažnyčios pučiamųjų ansamblis (vad. Espenas Selvikas), bulgarų kamerinis choras „Arsmusica Shoumen“ (vad. Juliana Panova), Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. V.Miškinis), Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (meno vad. Ksaveras Plančiūnas), Vilniaus kamerinis choras „Psalmos“ (vad. Modestas Pitrėnas), Rygos kamerinis choras „Salve“ (vad. Verners Kreslinš), Marijampolės Česlovo Sasnausko kamerinis choras (vad. Mindaugas Radzevičius) ir kiti chorai.

Keturioliktasis festivalis buvo dar viena puiki proga chorinio meno mylėtojams ir bičiuliams pasigėrėti neišsenkančiais sakralinės muzikos lobias, išbandyti savo meninį lygį ir siekti vis naujų aukštumų. Šiam festivaliui didelį dėmesį skyrė ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris jį laimindamas sakė: „Meldžiu Viešpatį gausios palaimos sakralinės muzikos puoselėtojams. Ši muzika žmogaus sielai yra reikalinga kaip kasdienė duona“. Vertinimo komisija buvo labai autoritetinga: pirmininkas – prof. V.Miškinis, nariai – prof. P.Bingelis, kompozitorius Vladas Švedas, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus prezidentė Leokadija Januškienė, vaikų choro meno vadovė Beata Kijauskienė, sekretorė – Raimonda Navickienė.

A kategorijoje pirmąją vietą iškovojo Kauno mišrus choras „Kamertonas“ (vad. Kęstutis Jakeliūnas), F I kategorijoje antrąją vietą pelnė J.Naujalio muzikos gimnazijos jaunių choras „Cantica“ (vadovai – Audronė Marcinkevičiūtė, Raimonda Židonienė, Rolandas Daugėla), o J kategorijoje trečiąsias vietas iškovojo Kauno I muzikos mokyklos mišrus vokalinis ansamblis „Con Brio“ (vad. Albina Jakubonienė), F I kategorijoje Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos jaunių choras „Liepaitės“ (vad. Artūras Dambrauskas), D kategorijoje Kauno choras „Diemedis“ (vad. Rolandas Daugėla), Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro mišrus choras „Ventus“ (vad. Hana Pastauskienė) bei Šiaulių miesto kamerinis jaunimo mišrus choras „Atžalynas“ (vad. Jurgita Juozūnienė).

Pagrindinis prizas – 1500 litų premija paskirta Vilniaus kameriniam chorui „Aidija“ (vad. Romualdas Gražinis). Kiti kolektyvai pelnė diplomus.

Kazimieras Dobkevičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija