Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl jaunimo ir vaikų kongresėlių gegužės mėnesį vakarais Telšių vyskupijos dekanatuose

Birželio 30 – liepos 1 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) Klaipėdoje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Tame renginyje kviečiami dalyvauti tikintys jaunuoliai ir jaunuolės nuo 14 metų ir vyresni. Kad nejaustų nuoskaudos jaunesni mūsų paaugliai ir jaunuoliai, ypač ministrantai, adoruotojos, vaikų chorų giesmininkai bei besirengiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, nutarėme suorganizuoti gegužės mėnesio vakarais visuose mūsų vyskupijos dekanatuose jaunesniems nei 14 metų jaunuoliams ir vaikams dekanatinius kongresėlius.

Esame gražių sukakčių išvakarėse, t.y. Žemaitijoje pradėjome rengtis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui 2013-2017 metais, 2008 metais Visuotinė Bažnyčia minės Lurde 150-ąsias, o Lietuvos Bažnyčia Šiluvoje – Švč. M. Marijos apsireiškimų 400-ąsias metines; mes, žemaičiai, kitais metais minėsime 150-ąsias vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės akcijos pradžios jubiliejų.

Šie kongresėliai skirti dvasinam mūsų jaunimo pasirengimui Lietuvos jaunimo dienoms ir minėjimams tų praeities įvykių, reikšmingų savo dvasiniais impulsais ir mūsų laikams.

Per šiuos kongresėlius vešime Šiluvos stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kopiją, kuri bus iškilmingai pasitinkama numatytose kongresėlių vietose. Procesija prasidės nuo miestų ar miestelių ribos, paveikslas iškilmingai bus atnešamas į bažnyčią ar kitą šventą vietą, ten vyks šv. Mišios, kurių metu homilijoje Vyskupas papasakos Šiluvos šventovės istoriją. Po šv. Mišių su paveikslo kopija eisime į lauką – prie Marijos statulos, koplytėlės ar Lurdo, kur vaikams ir paaugliams vyks skirta katechezė mariologine tema. Po to giedosime Švč. M. Marijos litaniją ir gegužės mėnesio giesmę. Po vyskupo palaiminimo Šiluvos paveikslą išlydėsime į kitą dekanatą. Suaugusiems pabudėjus prie šio paveikslo bažnyčioje, kol vaikai bendraus ir dalyvaus agapėje, vyskupijos kurija paveikslą išsiveš į Telšius, iš kur kitą dieną atvešime į kitą dekanato numatytą vietą.

Kongresėlių tvarka:

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo sutikimas;

Šv. Mišios, vyskupo pamokslas;

Eisena prie Lurdo, Švč. M. Marijos statulos ar

koplytėlės lauke;

Katechezė vaikams (prel. dr. J.Šiurys);

Švč. M. Marijos litanija, gegužės mėnesio giesmė;

Jaunimo agapė, pabendravimas.

Pamaldose kviečiami dalyvauti visi vaikai, besirengiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Taip pat jaunimas, ypač katalikiškų organizacijų nariai bei parapijiečiai.

05.01 (antradienis) Palanga:

17.30 val. – pradžia prie Lurdo, eisena į bažnyčią ir šv. Mišios, agapė šventoriuje arba klebonijos kieme.

05.03 (ketvirtadienis) Akmenė:

18.00 val. pasitinka mieste prie Švč. M. Marijos koplytstulpio, eisena į bažnyčią, kur 19.00 val. – šv. Mišios. Po jų gegužinės pamaldos Padvarėliuose, ten pat ir agapė.

05.04 (penktadienis) Klaipėda:

18.00 val. – sutikimas prie Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios laiptų, šv. Mišios, gegužinės pamaldos. Agapė bažnyčios šventoriuje.

05.05 (šeštadienis) Mažeikiai:

17.30 val. – sutikimas prie klebonijos, eisena į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, 18.00 val. – šv. Mišios. Po jų gegužinės pamaldos buvusioje Mokinių bažnytėlės vietoje – skvere. Agapė bažnyčios šventoriuje.

05.06 (sekmadienis) Telšiai:

18.00 val. – šv. Mišios Katedroje. Po jų eisena į seminarijos sodelį prie Švč. M. Marijos statulos.

05.07 (pirmadienis) Plungė:

18.45 val. – sutikimas prie šv. Florino statulos. 19.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje. Po jų eisena prie Lurdo, gegužinės pamaldos. Agapė parapijos salėje.

05.08 (antradienis) Skuodas:

17.30 val. – sutikimas prie kelio į Šarkės Lurdą ir sankryžoje į Apuolės kelią. 18.00 val. – šv. Mišios ir gegužinės pamaldos Šarkės Lurde. Po jų agapė.

05.09 (trečiadienis) Vėžaičiai, Gargždai:

16.00 val. – Vėžaičių bažnyčioje gegužinės pamaldos. Po litanijos – eisena iki mokyklos. Išlydime paveikslą į Gargždus, kur 18.00 val. – šv. Mišios, po jų gegužinės pamaldos prie tremtinių kryžiaus šventoriuje. Agapė prie parapijos namų.

05.10 (ketvirtadienis) Pajūris:

17.30 val. – sutikimas kelyje prie buvusio pranciškonų vienuolyno, eisena į bažnyčią, kur 18.00 val. – šv. Mišios. Po jų gegužinės pamaldos Lurde. Agapė šventoriuje.

05.11 (penktadienis) Švėkšna:

17.00 val. – sutikimas prie liuteronų bažnyčios, eisena į Švėkšnos bažnyčią, kur 17.30 val. – šv. Mišios. Po jų eisena į parką, prie Švč. M. Marijos statulos, ten – gegužinės pamaldos. Agapė parke.

05.12 (šeštadienis) Tauragė:

18.30 val. – sutikimas mieste, eisena į Tauragės bažnyčią, kur 19.00 val. – šv. Mišios. Po jų gegužinės pamaldos prie tremtinių kryžiaus. Ten pat agapė.

Telšių vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija