Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kad jus ir mus ateitis neprakeiktų!

Balandžio 14 dieną Vilniuje, Genocido aukų muziejuje, įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Tarybos ir komisijų narių konferencija. Bendrijos valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas, pristatęs darbotvarkę, suteikė žodį Bendrijos pirmininkui Seimo nariui Antanui Stasiškiui. Pastarasis prakalbo apie vykstantį perversmą, apie gyvybinių valstybės struktūrų užvaldymą. Rusija nėra demokratinė valstybė ir nematyti ženklų, rodančių, kad artimiausiu laiku galėtų tokia tapti.

Rytuose dar labai gajos imperinės ambicijos, klastojama istorija, palaikoma ir skleidžiama dezinformacija teigiant, kad Baltijos krantas yra Rusijos nuosavybė. Tad kyla klausimas: kaip atsispirti tokiam vyksmui? Rusijos nafta tapo pagrindiniu įrankiu, veikiančiu Europos politiką. Akivaizdi energetinė priklausomybė nuo Rytų paverčiama spaudimo priemone. Tai atlieka „Gazprom“.

Lietuvos atžvilgiu spaudimo scenarijus buvo suplanuotas prieš keletą metų. Šitai ypač išryškėjo po VSD atsakingo darbuotojo pulkininko V.Pociūno žūties. Buvo kalbėta ir apie premjero patarėjo A.Januškos vaidmenį santykiuose su „Gazprom“, „Dujotekana“, Rusijos politiku KGB generolu V.Jakuninu. Šiai temai daugiau ar mažiau dėmesio skiria visos žiniasklaidos priemonės.

Paskiausia žinia apie VSD darbuotojų mėginimus papirkti Garliavoje gyvenantį savanorį Mykolą Dūdonį rodo karštligiškas pastangas naujomis provokacijomis pridengti tikruosius slenkančio perversmo organizatorių ir vykdytojų tikslus. Savanoris buvo verčiamas ir gundomas melagingai prisipažinti, kad kartu su savanoriu A.Pangoniu sprogdinęs Bražuolės tiltą ir kitus objektus, o tai padaryti esą kurstęs Algirdas Petrusevičius. Kaip žinoma, pastarasis šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę už pagal VSD scenarijų „tamsoje“ (čekistų žargonu – neįtardamas esant kitų tikrųjų tikslų) suvaidintą nusikaltimą. Šiuo atveju VSD šantažu ir grasinimais privertė tapti agentu-provokatoriumi A.Petrusevičiaus bendražygį.

Savanorį M.Dūdonį VSD mėgino papirkti. Už tokią paslaugą buvo žadama atsilyginti apvalia ketvirčio milijono litų suma. M.Dūdonis atsisakė „pelningo“ pasiūlymo tapti „politine prostitute“. Šie ir kiti daug nerimo keliantys įvykiai po aptarimo buvo konferencijos dalyvių įvertinti atskiru dokumentu, kuris pridedamas pataisius kalbą, bet nekeičiant turinio esmės.

Parengė Edmundas Simanaitis

 

Viešas žodis Lietuvos visuomenei ir politikams

Į viešumą iškilę duomenys rodo, kad mūsų valstybė tapo įvairiausio plauko savanaudiškų grupuočių ir klanų tarpusavio grumtynių lauku. Tokia padėtimi naudojasi ir stengiasi ją bloginti galingos išorinės jėgos, kurios siekia pagrindines valstybės struktūras užvaldyti, suskaidyti, daryti joms įtaką arba padaryti jas neveiksnias. Lietuva tampa butaforine valstybe, kuri būtų tik priedanga išorės jėgoms, siekiančioms įgyvendinti valstybingumui mirtinai pavojingus interesus. Kelia galvą kruvino okupacinio režimo pakalikai. Gaivinama paklusnumo ir tarnavimo okupantams ideologija.

Mūsų valstybė ir visuomenė atsidūrė ant bedugnės krašto. Siekiama tokią padėtį išlaikyti nuolatos. Tuomet lengva manipuliuoti interesais, veiksmais ir veikėjais. Atsakomybė už tai tenka politinio gyvenimo lyderiams, valstybės pareigūnams bei visuomenės veikėjams. Ir mums visiems taip pat.

Pavergta Tėvynė iki Nepriklausomybės atkūrimo nuėjo ilgą, sunkų ir tragišką kelią. Dešimtys tūkstančių tėvynainių žuvo kovose, gindami tautos teisę gyventi laisvai. Šimtai tūkstančių ėjo tremties kelius ir kentėjo Gulago vergovę. Nesuskaičiuoti tūkstančiai tautiečių, nepakėlę bado, šalčio, katorginio darbo ir patyčių, amžiams liko bekraščio Sibiro taigos ir tundros platybėse. Toks buvo mūsų kartos likimas.

Mes sakome: susimąstykite! Susimąstykime visi, kad netektų kartoti mūsų likimo. Neišduokite Lietuvos! Neišduokime savęs! Jus ir mus ateitis gali prakeikti! Neleiskime žlugdyti mūsų valstybės, reikalaukime atsakomybės ir visi jauskime atsakomybę už jos ateitį.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Taryba
ir konferencijos dalyviai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija