Atnaujintas 2007 spalio 3 d.
Nr.74
(1571)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus patarimai ir paskatos krikščionių demokratų lyderiams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI su CDI
pirmininku – Italijos krikščionių
demokratų lyderiu Pieru
Ferdinandu Kaziniu

CDI sandara ir veikimo principai

Rugsėjo 21 dieną Romoje audiencijoje priėmęs didelę grupę politinių lyderių, įskaitant valstybių ir vyriausybių vadovus, atstovaujančius Krikščionių demokratų internacionalui (CDI) priklausančioms partijoms, popiežius Benediktas XVI priminė krikščioniškojo politikos supratimo pagrindus. Šventasis Tėvas aiškino, kad jeigu politika yra suprantama kaip įsipareigojimas siekti individo ir visuomenės autentiškos gerovės, tai jos veikėjais visų pirma privalo būti tie, kurie tiki iš Evangelijos paveldėtomis socialinėmis vertybėmis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija