Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Koplytstulpis knygnešiui

Bronius VERTELKA

Šių žmonių dėka pastatytas koplytstulpis

Po šiaudine pastoge stovintis ir rankoje knygą laikantis vyriškis- taip ąžuole knygnešį Adomą Laduką įamžino jo tolimas giminaitis Vidas Niedvaras. Koplytstulpį Ramygalos miesto kapinėse šventino Ramygalos klebonas kan. Edmundas Rinkevičius Visų Šventųjų dienos išvakarėse. Anksčiau jis šventino paminklą Jurgiui Bieliniui (Suoste) ir Juozui Otonui Širvydui (Jūžintuose). Ramygalos klebonas teigė, jog ir šiandien reikalingi tokie knygnešiai katalikiškai literatūrai platinti. Pašventinus koplytstulpį, susirinkusieji giedojo giesmę ,,Marija, Marija“.

Apie A.Laduką, kilusį iš Molainių ir gyvenusį Raukštonyse, pasakojo Ramygalos gimnazijos muziejaus vadovė Irena Zubauskienė. Ji teigė, kad Adomėlis buvo smalsus žinioms. Nueidavo dešimt kilometrų, kad gautų paskaityti ,,Tėvynės sargą“. Išmokęs siūti, eidavo per žmones, taip užsidirbdamas duonai. Keliaudamas mokė žmones ir katekizmo. Užrašinėjo patarles, priežodžius, pats bandė kurti. Nors A.Ladukas didesnių mokslų nepasiekė, tačiau jam teko padirbėti Garšvų knygnešių draugijos buhalteriu. Teko patirti ir liūdną tremtinio dalią. 1900 metais, grįžęs iš tremties, A.Ladukas apsigyveno Raukštonyse. Nesukūrė savo šeimos, užtat mokė kitų vaikus skaityti ir rašyti. Rinko vaistažoles. Jo būste stovėjo šv. Povilo statula. 1928 m., šventinant Ramygalos progimnaziją, iškilmėse dalyvavo ir prezidentas A.Smetona. Jis A.Ladukui siūlė persikelti gyventi į Kauną. Deja, šis nesutiko. Vėliau knygnešiui buvo skirta 70 litų pensija. 1930 m. A.Ladukas (po mirties) buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino pirmojo laipsnio medaliu.

Prie knygnešio kapo, esančio Ramygalos kapinėse, 1977 m. buvo pastatytas juodo granito antkapis. Onutei Marozaitei pasirūpinus, antkapis buvo įneštas naktį per kapinių tvorą. Knygnešio kapą rūpestingai prižiūrėjo ramygaliečiai. Pastatyti koplytstulpį prie A.Laduko kapo mintis kilo šių metų sausį. Apie tai pasakojo knygnešio tolimas giminaitis doc. dr. Česlovas Ladukas. Vilniuje gyvenančių panevėžiečių bendrijai pavyko pasitarti su Panevėžio rajono savivaldybės vadovais. Koplytstulpio projektą kūrė bei jį medyje realizavo Vidas Niedvaras – tolimas A.Laduko giminaitis. Ramygalos seniūnija sutvarkė knygnešio kapą.

Kalbėjo ir rajono vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas ir Ramygalos seniūnas Valdas Chirv.

Prasidėjus iškilmėms, prapliupo lietus, tačiau nė vienas nebėgo kažkur slėptis. Dangui ašarojant, šalia klebono stovėjo rajono vicemeras, Ramygalos seniūnas, vietos gyventojai, svečiai.

Prie knygnešio A.Laduko kapo dabar rymos ir ąžuolinis koplytstulpis.

Ramygala, Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija