Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo vingiuose Juozas Keliuotis apie Faustą Kiršą

(Tęsinys. Pradžia Nr. 76, 78, 82)

Prel. Aleksandras Jakštas –
Dambrauskas

– Kaip matau, tu ne per daug aukštai vertini filosofiją ir filosofus? – klausia F.Kirša.

– Tas tai tiesa! Ankstyvoje jaunystėje mane ištiko gyvenimo ir pasaulėžiūros krizė ir aš dar moksleivio suole sėdėdamas įvairių filosofų raštuose ėmiau ieškoti tiesos. Ir Lietuvos universitetą baigiau pagrindiniu studijų dalyku pasirinkęs filosofijos istoriją. Ir savo gyvenime jau perskaičiau daugelį Platono ir Augustino, Dekarto ir Jumo, Spinozos ir Kanto, Hėgelio ir Konto, Kirkegoro ir Nyčės, Paskalio ir Šopenhauerio, Huserlio ir Spenglerio, Bergsono ir Blondelio, Marselio ir Muni raštų ir ligi šiol dar tebeieškau tiesos. Netvirtinu, kaip skeptikai, kad jos nėra, bet ir negalėčiau pasakyti, kad štai aš ją turiu savo rankose tarytum kokį nors riestainį, kurio reikalui esant visada galėčiau atsikąsti ir nuraminti savo intelektualinį troškulį. Turbūt visą gyvenimą ir teks tos tiesos ieškoti...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija