Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aukso amžius ar infliacija?

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Pateiktas Seimui svarstyti biudžetas tiesiog neįtikėtinas – 30 milijardų litų! Jei lygintume su 2005 metais, kai biudžetas buvo 11 milijardų, triskart didesnis! Vadinasi, visos valstybės išlaikomos institucijos gaus triskart didesnį finansavimą!


Dėl sąmoningo liustracijos vilkinimo

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), nuo Liustracijos komisijos darbo pradžios su didžiuliu susirūpinimu sekusi niekuo nepateisinamą liustracijos proceso vilkinimą ir darbo imitavimą, po pastarojo Prezidento veto Liustracijos įstatymo pataisoms, su kartėliu konstatuoja, jog liustracijos eiga galutinai sustabdyta, o gal ir visai sužlugdyta.


Dvipartinė ar daugiapartinė?

Marius Markuckas

Klausimas, ar Lietuvai nevertėtų pereiti prie dvipartinės sistemos, nėra naujas. Apie tai kartkartėmis padiskutuojama jau maždaug nuo 2000-ųjų, kai į šalies partinę sistemą tvirtai įžengė naujos politinės jėgos, taip sugriaudamos šiek tiek anksčiau vyravusią LDDP ir Tėvynės sąjungos (o anksčiau – Sąjūdžio) kovą. Kaip žinoma, nuo tada vyriausybės sudarymas tapo ypač nelengvu uždaviniu, o pats parlamentas, rodos, ėmė garsėti tik nuolatine savo fragmentacija bei neveiksmingumu. Tai, ko gero, patvirtintų ir tas faktas, kad dabartinė, keturioliktoji, Vyriausybė pristatoma kaip mažumos bei labiau garsėja ne darbais, o grasinimu griūti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija