Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Mirė rašytojas, literatūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas Viktoras Alekna

Viktoras Alekna (1915-2008)
Algimanto ŽIŽIŪNO nuotrauka

Sausio 30 dieną mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, poetas, publicistas Viktoras Alekna.

Rašytojas gimė 1915 m. kovo 19 d. Pašlynyje (Raseinių r.); baigė Raseinių gimnaziją, 1933-1937 metais VDU studijavo lotynų kalbą, lietuvių literatūrą ir pedagogiką, kurį laiką dirbo „Naujosios Romuvos“ redakcijoje. Mokytojavo Raseinių žydų, Alytaus, Kauno, Laukuvos gimnazijose. 1945 metais buvo suimtas, kalėjo Vorkutoje. Į Lietuvą grįžo 1957-aisiais. Švenčionėliuose dirbo melioracijoje, internatinėje mokykloje, 1960-1975 metais mokytojavo Jonavos ir Širvintų rajonų mokyklose, buvo Vilniaus technikos instituto dėstytojas (1991-1992), Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys (1995-1997). 1967 metais VU neakivaizdžiai baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1976-ųjų gyveno Kantrimiškyje (Širvintų r.), o nuo 1998 metų – Vilniuje.

Viktoras Alekna – poetas, prozininkas, publicistas, literatūros tyrinėtojas. Nuo 1938 metų būdamas pedagogu lituanistu rūpinosi lietuvių literatūros ugdymu. Išleido „Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraščio“ dvitomį (T. 1 – 1996, T. 2 – 1997), biografinę dokumentinę apybraižą „Salomėja“ (1996), sudarė S. Nėries poezijos dažnumų žodyną (Kn. „Literatūra ir kalba“, 1980 p. 167-423), akademiškai paruošė poetės „Raštų“ tritomį (1984). 1996 metais išleido biografinę apybraižą „Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis“, parašė autentiškų išgyvenimų knygą apie savo 12 metų patirtį Vorkutos lageryje „Oi, ta Vorkuta“ (2002), pasaką „Ąžuolas“ (2000), knygas apie sovietų prievartą ir laisvės kovas Širvintų rajone „Ūžė žalia giria“ (1999), eilėraščių rinkinius „Pilkų dienų žingsneliai“ (1997) ir „Saulėlydis“ (2002).

V. Alekna buvo aktyvus visuomenės veikėjas: 1993-1998 metais – LKDP Širvintų skyriaus pirmininkas, 1998–2000 metais – LKDP mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, 1995-1998 metais „Bočių“ sąjungos Širvintų skyriaus pirmininkas, 1991-1998-aisias – Širvintų tremtinių choro narys. Nuo 1926 metų V. Alekna buvo Ateitininkų federacijos sendraugių sąjungos narys, nuo 1991 metų – Lietuvos žurnalistų draugijos narys, nuo 1998-ųjų – Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys, nuo 1999 metų – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 1997 metais jam įteiktas padėkos raštas už ilgametį pedagoginį ir metodinį darbą Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga, 1999-aisiais apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2000 metais suteiktas Širvintų rajono garbės piliečio vardas, 2003 metais apdovanotas Stasio Lozoraičio premija, o 2006-aisiais – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

V.  Alekna buvo aktyvus „XXI amžiaus“ laikraščio skaitytojas ir įdomių rašinių autorius. Kai kuriuos jų pasirašinėjo Jono Paparčio slapyvardžiu.

V. Alekna vasario 1 dieną palaidotas Širvintų kapinėse.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija