Atnaujintas 2008 vasario 15 d.
Nr.13
(1606)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kad Lietuvos neapgaubtų tamsi naktis

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio 150 metų jubiliejų pasitinkant

Vytautas SLĖNYS

Šiemet sukanka 150 metų nuo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pradžios. Kuo šiandien Lietuvai, skęstančiai alkoholio liūne, aktuali vyskupo M. Valančiaus blaivinimo veikla? Kaip jam per trumpą laiką pavyko išblaivinti Lietuvą? 1795 metais nusilpusią Lietuvos – Lenkijos valstybę galutinai užgrobė ir pasidalijo trys jos kaimynės: Rusija, Austrija ir Prūsija. Didžioji dalis Lietuvos atiteko Rusijai. Lietuvos vardas buvo išbrauktas iš pasaulio žemėlapio, o ji pati pavadinta Rusijos šiaurės vakarų kraštu, padalinta gubernijomis. Visa Lietuva buvo atiduota karo gubernatorių ir rusų valdininkų malonei.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija