Atnaujintas 2008 vasario 15 d.
Nr.13
(1606)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

50 metų po Kristaus vėliava

Sesuo Emilija Marija Rimšelytė, EJS,
(viduryje) šventė savo amžinųjų įžadų
auksinį jubiliejų

VARĖNA. Vasario 2-ają, šeštadienį, Šv. arkangelo Mykolo parapijoje nepaprasta Grabnyčių šventė. Tokiose iškilmėse daugumai parapijiečių dar neteko dalyvauti. Sesuo Emilija Marija Rimšelytė, EJS, šventė savo amžinųjų įžadų auksinį jubiliejų, kuris prasidėjo sausio 31-ąją Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčioje.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Knyga apie parapiją

Knygos viršelis

LAPĖS. Sausio pabaigoje išėjo klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko parašyta knyga „Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija“. Kelis sekmadienius po šv. Mišių jos autorius kunigas dovanojo knygas uoliausiems bažnyčios lankytojams ir aktyviausiems parapijos geradariams. Klebonas taip pat dėkojo visiems, parėmusiems knygos išleidimą. 200 puslapių 1500 egzempliorių tiražu išleistoje knygoje spausdinama daug archyvinės medžiagos ne vien apie vieną seniausių Lietuvoje Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, jos istoriją, parapijos pastatus, čia dirbusius kunigus, vykusius atlaidus, vyskupų vizitacijas, bet ir apie parapijoje esančių ir buvusių dvarų, kaimų, kapinių, pilių istoriją, piliakalnius, upelius, valsčiaus įstaigą, mokyklas, organizacijas, prie bažnyčios stovėjusį Laisvės paminklą ir parapijiečių norą jį atstatyti. Knygos tikslas – išsaugoti garbingą parapijos praeitį ateinančioms kartoms. Tai pirmasis indėlis į garbingo Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 400 metų jubiliejaus, vyksiančio 2020 metais, minėjimą.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Sveikinimai vargoninkui – seniūnui

Po Sumos su gimtadieniu
pasveikintas Nemakščių
seniūnas ir vargonininkas
Remigijus Laugalis (dešinėje).
Kairėje – klebonas
kun. Stasys Šlepavičius
Autorės nuotrauka

Nemakščiai. Vasario 3-iąją, sekmadienį, po Sumos šv. Mišių parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius kvietė nemakštiškius pasveikinti miestelio seniūną Remigijų Laugalį artėjančio gimtadienio proga.

R. Laugalis yra ne tik seniūnas – jis tarnauja savo žmonėms ir kaip bažnyčios vargonininkas. Dėkodamas sveikintojams R. Laugalis ištarė įprastą šių dienų žmogui frazę, jog laikas bėga nepaprastai greitai, nes Nemakščiuose jis jau 24 metai. Tai išties netrumpas laiko tarpas, todėl parapijos žmonės jau neįsivaizduoja bažnyčios be galingo savo vargonininko balso. Turbūt toks jau yra Dievo planas – padovanoti išskirtinį balsą žmogui, kuris nepavargs Jį garbinti skambiomis giesmėmis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija