Atnaujintas 2008 vasario 15 d.
Nr.13
(1606)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kaltina sušaudytieji, sudegintieji

Benjaminas ŽULYS

Justinas Garšva – Maratonas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Justinas Garšva – partizanų būrio vadas

Kauno pakraštyje, ties Garliava, gyvena garbaus amžiaus lietuvis Justinas Garšva. Rudenį jam sukaks 84-eri. Justino gimtinė – Raseinių apskritis, Girkalnio valsčius, Pamituvio kaimas. Šeima buvo dievobaiminga, patriotinių pažiūrų – šias savybes įdiegė ir Justinui. Jis vienas iš nedaugelio dar esančių gyvų regėjo Lietuvos generolus Stasį Raštikį, Povilą Plechavičių, klausėsi jų patriotinių kalbų, girdėjo jų kvietimą ginti Lietuvos nepriklausomybę. Tada jis, dar visai jaunuolis, nusprendė stoti į Vietinę rinktinę ir Raseiniuose užsirašė savanoriu. Tikslas buvo vienas – ginti Lietuvos nepriklausomybę. Tai patvirtina tolimesnis Justino gyvenimas – sovietinės okupacijos metu jis tapo partizanu, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio kovotoju. Ir dabar jis saugoja Lietuvos partizano pažymėjimą Nr. 228, bylojantį, kad jis buvo Kęstučio apygardos partizanas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija