Atnaujintas 2008 vasario 15 d.
Nr.13
(1606)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Pasaulinė ligonių diena paminėta klinikose

Džiuljeta Kulvietienė

Šv. Mišias Klinikų Šv. Luko koplyčioje
aukoja prel. dr. Vytautas
Steponas Vaičiūnas ir
kun. Mindaugas Pukštys

Šiais metais 16-tą kartą minima Pasaulinė ligonių diena, kuri atmintina data tapo 1992 metais popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva. Vasario 11 dieną Šventasis Tėvas įsteigė Popiežiaus gyvybės akademiją, todėl kiekvienais metais tą dieną pasaulio žmonės raginami nelikti abejingais sergančiųjų skausmui. Kasmet Pasaulinės ligonių dienos proga skelbiama Popiežiaus žinia, kurioje kas kartą akcentuojama vis kita Pasaulinės ligonių dienos tema.

Šiais metais vasario 11 dieną Bažnyčia mini jubiliejų – 150 metų nuo Marijos apsireiškimo paprastai mergaitei Lurde, tapusiame ypatinga piligrimų ir ypač ligonių lankymo vieta. Todėl šių metų popiežiaus Benedikto XVI laiško tema yra „Eucharistija, Lurdas ir ligonių pastoracija“.


Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai

„Priklausom Jėzaus Kristaus Bažnyčiai...“

Inesė Ratnikaitė

Prie arbatos puodelio. „Tiesos žodžio“
pastorė Andželika Krištaponienė
ir katalikų kunigai Algirdas
Pakamanis bei Tomas Janavičius

Maldų už krikščionių vienybę savaitė kviečia susitikimui, kurio metu krikščioniškos bendruomenės kartu meldžia vienybės. Šiauliuose katalikai, metodistai, „Tiesos žodžio“ bažnyčios tikintieji, liuteronai (evangelikai bei reformatai) susitinka, diskutuoja, rengia bendrus projektus kartą per mėnesį. Vieną mėnesį renkasi minėtų konfesijų dvasininkai, antrąjį prie bendro pokalbio prisideda ir tikintieji. Pasauliečiai šiuose ekumeniniuose susitikimuose kol kas nėra labai aktyvūs, tačiau ekumeninės pamaldos sulaukia gausaus būrio tikinčiųjų. Jos organizuojamos du kartus per metus: Sekminių proga bei maldų už krikščionių vienybę savaitės metu. Pastaroji šventė jau turi tam tikras tradicijas: kviečiami tikintieji, pamaldos organizuojamos sekmadienį, kasmet renkamasi skirtingos konfesijos bažnyčioje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija