Atnaujintas 2008 vasario 15 d.
Nr.13
(1606)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kazachstanas korupcijos gniaužtuose

Vladimiras Beskudnikovas

Kazachstanas – viena pagrindinių Vidurės Azijos valstybių ne tik savo plotu, bet ir ekonominiu ir geopolitiniu potencialu. Jo įtaka ir vaidmuo svarbūs ne tik regionui, bet ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugai), o tam tikra prasme ir pasaulyje vykstantiems procesams. Nenuostabu, jog pasaulinė bendruomenė domisi tuo, kas vyksta šioje šalyje. Ypač domimasi aukščiausiuose Kazachstano valdžios ešelonuose klestinčia korupcija.


Praha pritaria bažnytinės nuosavybės grąžinimui

Čekijos valstybės ir visų 17 krikščioniškųjų bažnyčių atstovai vieningai sutarė dėl bažnytinės nuosavybės restitucijos pagrindų. Taip užbaigtas 18 metų vykęs ginčas. Tam pagrindą sudarė vyriausybės, abiejų parlamento rūmų ir prezidento Vaclavo Klauso pritarimas sutarčiai. Sutarties projektas numato, kad bažnyčios tiesiogiai atsiima trečdalį komunistų nusavinto turto, už du trečdalius likusio turto numatytas 3,2 milijardų eurų atlyginimas. Jis turi būti išmokėtas per 70 metų laikotarpį. Dėl palūkanų ši suma išaugs iki 10,3 milijardų eurų. Šios sutarties dėka bažnyčios bus mažiau priklausomos nuo valstybės. Iki šiol dvasininkai gauna atlyginimus iš Čekijos respublikos valstybės kasos. Valstybė ir ateityje turės prisidėti prie konfesinių mokyklų, sveikatos ir socialinių organizacijų finansavimo. Galų gale bažnyčios su savo milžiniškais turtais gali daryti ką nori. Bendruomenės atgauna savo teises, jos gali su turėta bažnytine žeme elgtis kaip jos nori: statyti pramonės įmones ar butus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija