Atnaujintas 2008 kovo 5 d.
Nr.18
(1611)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Berniukų choro „Varpelis“ gimtadienio beieškant

Ona Žemaitytė-Narkevičienė

Vaikų choro repeticija (vadovas
P. Žemaitis) 1960 metais

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje klausydamasi skaidrių berniukų balsų, panorau susipažinti su seniai pamėgto „Varpelio“ choro biografija. Interneto svetainėje radau tokią informaciją: Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ ištakos siekia 1960-uosius metus, kuomet Kauno profsąjungų kultūros rūmuose buvo įkurtas berniukų choras.


Vilties laivas Palangos centre

Gediminas Griškevičius

Palangos viešosios bibliotekos
direktorius Kęstutis Rudys

Dabar, kai iš savo melodingos lietuvių kalbos beveik baigiame išvaryti būdvardį ir malonybinius žodžius, kai nuo ryto ligi vakaro dominuoja liepiamoji nuosaka, kai lietuviškos tautiškos vertybės aukojamos tuštybės laužui „Eurovizijos“ pseudokoncertuose, Dievuliau, kaip brangus yra tasai ir toji, kurie dar atranda taką į knygos namus – vilties laivą. Knyga ugdo protą, mąstymą. Mąstantis žmogus nebuvo, nėra ir nebus vergiškai nuolankus neteisybei, blogiui. Neseniai pranciškonas brolis Benediktas pacitavo Romos imperatoriaus, karvedžio ir filosofo Marko Aurelijaus mintį: „Tik vieno reikia siekti gyvenime – kad mintys būtų teisingos, darbai – naudingi visuomenei, o žodžiuose niekada nebūtų melo“.


Garsios pianistės kūrybos jubiliejus

Vytautas Bagdonas

Vasario 23-iosios vakarą Anykštėnai muzikos mylėtojai miesto koplyčioje gražiai pagerbė savo kraštietę, žinomą pianistę Gražiną Ručytę-Landsbergienę jos kūrybinės veiklos 70-mečio proga. Renginį vedusi pianistės dukra muzikologė Birutė Cechanavičienė priminė tą lemtingą Vasario 16-ąją, kuomet ir prasidėjo motinos muzikinė karjera. Būtent tuomet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 20-metį, Anykščių parapijos salėje vyrų chorui akompanavo mažytė vietinio verslininko Prano Ručio dukrelė Gražinutė. Plojimai, padėkos žodžiai paskatino mergaitę domėtis muzika, mokytis. Netgi tremties baisumai, vargai jos neatbaidė nuo muzikos.


Skaitau, vadinasi, esu

Džiuljeta Kulvietienė

Vasario 21-24 dienomis Lietuvos parodų centre LITEXPO Vilniuje veikė dvi didelio dėmesio ir visuomenės atgarsio susilaukusios parodos: 9-oji „Vilniaus knygų mugė“ ir „Mokymasis. Studijos. Karjera 2008“. Pastarosios svarbiausiu akcentu tapo karjeros tema, su kuria sietas ir naujas parodos projektas „Karjeros dienos. Planuok ateitį dabar“. Parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera“ buvo pateikta daugiau kaip 3 tūkst. darbo pasiūlymų.


Vilniaus anykštėnai paminėjo Vasario 16-ąją

Dr. Aldona Kačerauskienė

Atgimimo pradžioje susikūrusi Vilniaus anykštėnų bendrija išsilaikė iki šiol. Jau tapo tradicija kasmet rinktis Signatarų namuose prieš Vasario 16-ąją ir visiems drauge paminėti šią nepamirštamą datą. Juk anykštėnai turi „savo“ signatarą Steponą Kairį (1879-1964), inžinierių, publicistą ir politiką, gimusį Užunvėžių kaime.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija