Atnaujintas 2008 kovo 5 d.
Nr.18
(1611)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

Juozapo Albino Herbačiausko
šaržas (dail. B. Jermolajevas)

Dar būdamas moksleiviu perskaičiau J. A. Herbačiausko redaguotą literatūros almanachą „Gabiją“ ir jo literatūrinių bei filosofinių apybraižų rinkinį „Erškėčių vainikas“. Tuo pačiu metu perskaičiau ir aštrias sarkastiškas A. Jakšto satyras, nukreiptas prieš J. A. Herbačiausko visą kūrybą ir jo filosofiją. A. Jakšto racionalistinė, intelektualistinė ir dogmatinė kritika manęs neįtikino, o tik visam gyvenimui nustatė prieš ją. O jo dar racionalistinis skonis, demagogiškai „sveiko proto“ vardu ginamas, jo kritikos šiurkštumas, reikalavimas, kad literatūra būtų didaktinė, moralizuojanti, visiškai atgrasė nuo jo ir skatino ieškoti naujų kelių. J. A. Herbačiauskas, priešingai, atrodė man intuicijos, jausmų, širdies ir fantazijos žmogus, kovojąs už kūrybos ir minties laisvę, už literatūros nepriklausomumą ir originalumą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija