Atnaujintas 2008 kovo 5 d.
Nr.18
(1611)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dėkingas, kad padėjote nusilenkti Vaižganto žemei...

Jau daugelį metų gyvenu nuostabaus grožio Svėdasų krašte, lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, tautos patrioto kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto žemėje, apie kurį rašytojas sakė: „...Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių meile. Tie veiksniai sudarė mano sielą, jais ir tegaliu save išaiškinti. Mano raštų tipai, vietų vardai, aprašymai ir padavimai iš čia semti, ne pramanyti...“


Dangaus burtai – žemės turtai

2001-ųjų balandžio 6-ąją Rokiškio rajone, Pandėlyje, į amžinojo atilsio vietą palydėjome mano žmonos Vlados Marijos mamytę Petronėlę Kiškienę. Po vienu stogu su ja mes išgyvenome 28 metus. Per velionei skirtas šv. Mišias, atliekant išpažintį, Pandėlio bažnyčios klebonas netikėtai pasmalsavo, kas man buvo velionė. Atsakiau, kad mano uošvė, kurią paskutinius dvejus metus padėjau slaugyti... „Atidžiai klausykis, – ūmai ėmė berti žodžius klebonas. – Dabar, vaike, už tavo gerą širdį ir kilnius darbus Dievas tave gausiai apdovanos... Tu įgijai Dievo pasitikėjimą...“ Kaip dabar regiu jo spinduliuojančias akis, palaimos sklidiną veidą, o giliamintiški, toliaregiški šviesaus atminimo Pandėlio klebono žodžiai pastarąjį penkmetį ne sykį smelkėsi ne tik į sapnus, bet priminė ir dieną... Jo, išmintingojo sielovadininko, žodžius patvirtina ir Palangos bažnyčioje išrašyta mintis: „Tikėjimas be darbų yra numiręs“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija