Atnaujintas 2008 kovo 5 d.
Nr.18
(1611)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Įnamiai ir šeimininkai

Daugeliui lietuvių XIX, o ypač XX amžiuje teko tremtinio dalia. Pasitraukusių į Vakarus ar ištremtų į Sibirą namuose apsigyvendavo sovietiniai „darbuotojai“. Jie nesirūpino namais, pritrūkę malkų kirsdavo sodo medžius, ardydavo pastatus, greit nugyvendavo.

Lietuvos valstybė dabar vėl panaši į namus ar sodybą, kur šeimininkauja įnamiai, o ne tikrieji šeimininkai. Pastarieji ir toliau gyvena tarsi tremtyje. Kai daugelis tėvynę mylinčių žmonių žuvo, atsidūrė tremtyje toli nuo Lietuvos ar sovietinėje katorgoje, jų namuose ir jų darbovietėse buvo „sutupdyti“ trėmėjų pagalbininkai ir prisitaikėliai. Ir tas vietas – įvairias valstybines tarnybas – nuo švietimo vadovų iki teisėjų, policininkų, karininkų ir saugumiečių iki šios dienos užima žmonės „iš po komunistų partijos sparno“ – išėję mokslus ir pradėję karjerą sovietmečiu, taip pat ir jų vaikai bei anūkai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija