Atnaujintas 2008 kovo 5 d.
Nr.18
(1611)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Steponas Batoras – valdovas, apgynęs ir sustiprinęs valstybę

Giedrius Grabauskas-Karoblis,

istorikas

Šįmet sukanka 475 metai, kai gimė Steponas Batoras, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Jo valdymas, nors neilgas, buvo ryškus, atnešęs kraštui daug permainų.

Prieš tai buvęs karalius prancūzas Henrikas Valua Lietuvos-Lenkijos valstybę valdė tik pusantrų metų. Po Liublino unijos, priimtos 1569 metų liepos 1 dieną, buvo praėję dar nedaug laiko. Ši unija įteisino bendrą Lietuvos-Lenkijos valstybę kaip abiejų tautų Respubliką. Po ilgo Gediminaičių dinastijos viešpatavimo Valua buvo pirmas užsienietis valdovas, ir jo valdymo pradžia nebuvo sėkminga. Kai Henrikas Valua sužinojo, kad Prancūzijoje mirė jo brolis Karolis IX, slapčia išvyko į gimtinę ir ten užėmė karaliaus sostą (jis žinomas kaip Prancūzijos karalius Henrikas III, paskutinis Valua dinastijos atstovas).


Ir karaliai ne visada tinkamai elgiasi...

Tadas Kosciuška (1746-1817)

Neseniai minėjome įžymaus sukilimo prieš Rusijos carų despotizmą ir vergovę vado, generolo Tado Kosciuškos (1746-1817) 190-ąsias mirties metines. Nacionalinis Jungtinių Amerikos Valstijų pilietinio karo didvyris, patyręs daug skriaudų, neteisybės, apgaulės, nepalūžo ir išsaugojo jausmų tyrumą, nugalėjo nuoskaudas. Jo gyvenime buvo sušvitęs ir asmeninės laimės švyturys – meilė kilmingajai Liudvikai, tačiau paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis sutrukdė Tado Kosciuškos šeimyninei laimei.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija