Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kaunas paminėjo architektą Vytautą Žemkalnį-Landsbergį

Dr. Gražina Kačerauskienė

Kauno miesto muziejuje rinkosi
kauniečiai, kupini pagarbos
Landsbergių šeimai. Čia buvo
paminėtos miesto Garbės piliečio
Vytauto Žemkalnio-Landsbergio
115-osios gimimo metinės

Kauno miesto muziejuje kovo 7 dieną buvo paminėtos miesto Garbės piliečio Vytauto Žemkalnio-Landsbergio (1893-1993) 115-osios gimimo metinės. Į salę rinkosi kauniečiai, kupini pagarbos Landsbergių šeimai. „Ši garbinga šeima miestui dovanojo du Garbės piliečius – tėvą ir sūnų – abu Vytautus“, – pradėdama minėjimą pasakė muziejaus direktorė Irena Petraitienė.

Architektas, Lietuvos patriotas. V. Žemkalniui Garbės piliečio vardo dokumentą 1992 metais įteikė tuometinis Kauno m. Tarybos pirmininkas V. Grinis. Antrą kartą su šimtamečiu jubiliatu jis bendravo 1993-aisiais. V. Grinį stebino V. Žemkalnio atmintis ir pasakojimo sklandumas. Tai buvęs labai šviesaus proto žmogus. Papasakojo, kad jubiliatas iki karo buvo ilgametis Rotary klubo sekretorius. 1992 metais architektas dar buvo gyvas. Tai padėjo įforminti Kauno Rotary klubo tęstinumą ir susigrąžinti senąjį registracijos numerį. Tuo metu V. Žemkalnis buvo pasaulyje seniausias šio klubo narys – jam buvo 99 metai.


Adolfas Ramanauskas – karys ir pilietis

Antanas Tyla

Antanas Tyla skaito pranešimą
apie A. Ramanauską
Seime vykusioje konferencijoje

Laisvės kovos tapatybė

Ilgoje ir dinamiškoje Lietuvos istorijoje Lietuvos partizanų karas su sovietiniais okupantais, kova už Lietuvos valstybės atkūrimą buvo ir išliks kaip mūsų tautos valstybinės laisvės vertybės saugojimo liudininkas. Daugiau kaip dešimt metų trukusiame kare dalyvavo tūkstančiai partizanų, o juos rėmė daugybė visų kartų Lietuvos gyventojų – pradedant vaikais ir baigiant seneliais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija