Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vaikai – apie knygų mugę

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Vasario 28-ąją „Sietuvos“
vidurinėje mokykloje vykusios
konferencijos rengėjai:
9a ir 9b klasių mokiniai, mokyklos
direktorė Birutė Valkaitienė,
mokytoja Nijolė Kezienė,
rašinio autorė ir projekto
„2008-ieji – skaitymo metai“
koordinatorės Rūta Elijošaitytė
ir Aldona Augustaitienė
Margaritos JANKAUSKIENĖS
nuotrauka

Šie metai Lietuvoje paskelbti skaitymo metais. Neatsitiktinai IX tarptautinei Vilniaus knygų mugei parinktas šūkis ,,Skaitau, vadinasi, esu“, kurio esmė ,,skatinti visuomenę skaityti, atrasti knygą ir jos teikiamą naudą“. Pirmąją dieną vykusiame seminare ,,Skaitykime kartu“ buvo akcentuojama, kad sąmoningo skaitymo ir kritinio mąstymo gebėjimai sukuria prielaidas žmogui gyventi visavertį asmeninį, sėkmingą profesinį bei visuomeninį gyvenimą. Skaitydami įvairius tekstus jauni žmonės įgyja emocinės bei estetinės patirties, ugdosi vaizduotę, kūrybinį mąstymą. Apmąstydami tekstuose reiškiamus požiūrius, teigiamas vertybes jie pažįsta savo ir kitų dvasinę patirtį, kuria, keičia savąsias vertybes.


Šventinis minėjimas ir šviesuolių pagerbimas

Laima Macytė

Kovo 11-osios vidudienį radviliškiečiai rinkosi į parapijos bažnyčią maldai ,,Už Tėvynę Lietuvą“. Šv. Mišių metu prisiminti ,,Žaliosios“ rinktinės partizanai, žuvę už Lietuvos laisvę 1946-1948 metais Pagerbti kovos brolius atvyko dimisijos majoras Viktoras Šniuolis, žuvusiųjų artimieji, Savivaldybės tarnautojai, miestiečiai. Radviliškio parapijos klebonas dekanas kun. Gintas Sakavičius susirinkusiems priminė, kad ,,Laisvė – didelė Dievo dovana tautai. Tačiau žodis laisvė yra neatsiejamas nuo kito žodžio atsakomybė. Būdami laisvi, privalome jausti atsakomybę už kuriamą ateitį. (...) Laisvė gimsta kančioje ir už ją reikia kovoti, tik šiandien ne su ginklu rankoje, o apsisprendžiant gyventi laisviems vidumi“.


Troškūniečių akcija, skirta Kovo 11-ajai

Kiekvienais metais Nepriklausomybės atkūrimo dieną troškūniečiai mokykloje pamini draugiška akcija. Per 300 Troškūnų Kazio Inčiūros mokyklos mokytojų ir mokinių šiemet sustojo šalia mokyklos prie devintokų ir dvyliktokų nubraižyto Lietuvos žemėlapio kontūrų. Su pačių pasigamintomis vėliavėlėmis ir balionais, su gera nuotaika ir linksma muzika ,,apkabinome“ savo simbolinę šalį.


Antrasis svarbaus partizanų albumo leidimas

Knygos-albumo viršelis

Iš spaudos išėjo antrasis pataisytas knygos-albumo „Už laisvę ir Tėvynę” leidimas. Kaip ir pirmasis, išleistas 2004 metais, naujasis leidimas yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas darbas. Iš KGB archyvo, Genocido aukų muziejaus, kitų muziejų, asmeninių kolekcijų surinktas partizanų nuotraukų albumas apima daugelį partizanų veiklos sričių. Albumas kartu su nedideliais įvadiniais aiškinamaisiais tekstais ir nuotraukomis suskirstytas į kelis skyrius: tai vyriausioji partizanų vadovybė, 1944-1953 metais veikusios partizanų apygardos (Dainavos, Tauro, Didžiosios kovos, Vyčio, Algimanto, Vytauto, Kęstučio, Prisikėlimo, Žemaičių), partizanų uniforma ir ekipuotė, ginklai, pogrindinė spauda ir jos leidėjai, bunkeriai ir slėptuvės, žuvusių partizanų naikinimas. Pateikta 1949 m. vasario 16-ąją Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos priimtos Deklaracijos kopija ir jos tekstas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija