Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

(Tęsinys. Pradžia Nr. 18, 20)

Cenzoriai geruoju manęs prašydavo duoti jiems patikrinti numatytus spausdinti rankraščius, bet aš kiekvieną sykį tai atsisakydavau daryti. O naujasis spaudos režimas tam manęs ir neįpareigojo. Žurnalas, pradėjęs eiti be cenzūros, tuojau pasidarė aktualesnis, ėmė prie savęs telkti vis daugiau įžymesnių ir pažangesnių bendradarbių, pradėjo plisti į platesnę visuomenę. Žmonės, parašę drąsesnių straipsnių, juos nešdavo į „Naująją Romuvą“, nes turėdavo viltį, jog čia jie bus atspausdinti ir neapšaukti kokios nors partijos intrigantais. Dėl to „Naujoje Romuvoje“ atsirado daugiaus valdžios ir buržuazinės visuomenės kritikos ir naujesnių, drąsesnių sumanymų daugiau negu bet kuriame kitame to meto leidiny. Žinoma, vyriausybė dėl to pyko ant žurnalo ir laukė progos panaudoti prieš jį represijas. Ir tokia proga greitai atsirado.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija