Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Izraelį vėl sukrėtė teroras

Padėtis Izraelyje nerami. Kovo 6 dieną Jeruzalėje įvykdytas teroristinis aktas sukrėtė visą šalį. Tos dienos vakare užpuolikas arabas religinės seminarijos – ješivos ,,Merkaz a-Rav“ bibliotekoje šaudė į studentus. Žuvo 8, sužeista 11 studentų. Ala Abu Dheinas, arabas iš rytų Jeruzalės, įžengė pro ješivos vartus, nešinas kartonine dėže. Joje buvo kalašnikovo automatas ir pistoletas. Įžengęs į biblioteką, A. Abu Dheinas išsitraukė automatą ir ėmė šaudyti į čia gausiai susirinkusius studentus. Kai kurie studentai krito už knygų lentynų, kai kurie šoko pro langus, bet ješivos grindys greitai nusidažė krauju. Vėliau tie vaizdai buvo rodomi per Izraelio televizijas – prie stalo guli keli nušauti studentai, prie jų kruvinas Talmudas, šalia mėtosi šovinių gilzės. A. Abu Dheinas, ko gero, būtų nušovęs dar daugiau žmonių, bet jo veiksmus sustabdė studentas Icchakas Dadonas. Išgirdęs šūvius, jis atbėgo į biblioteką ir paleido į užpuoliką du šūvius iš pistoleto. Sužeistą A. Abu Dheiną, išbėgųsi į kiemą, nušovė netoliese gyvenantis Izraelio armijos karininkas Davidas Šapira.


Tailande suimtas V. Butas

Kovo 6 dieną Tailande suimtas Rusijos verslininkas Viktoras Butas, įvardijamas vienu stambiausių prekeivių ginklais pasaulyje. Jo jau seniai ieškojo daugelio valstybių teisėsaugos ir Interpolas. V. Butas sudarinėjo stambius ginklų pardavimo sandėrius. Jo parduotais ginklais kariaujama Afganistane, Sudane, Liberijoje, Angoloje, Siera Leonėje, Kolumbijoje, kai kuriose Pietryčių Azijos kraštuose. Ginklus jis tiekdavo ir Talibanui bei al Qaeda. Garsaus ginklų prekeivio sulaikymas kelias dienas buvo pasaulio žiniasklaidos centre, buvo svarstomos V. Buto veiklos aplinkybės, jo ryšiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija