Atnaujintas 2008 gegužės 2 d.
Nr.33
(1626)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Apie tuos, kurie kūrė valstybę

Regina Stumbrienė

Balandžio 12 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko ketvirtoji Lietuvos katalikiškų mokyklų istorijos olimpiada ,,Lietuvos ir Europos istorijos puslapiai“ tema „Jie kūrė valstybę“.

Olimpiadą surengė Panevėžio K. Paltaroko vidurinės mokyklos organizacinė grupė, į kurią įėjo mokyklos direktorė Gražina Gailiūnienė, istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas ir dailės mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė. Dalyvavo šešių katalikiškų mokyklų (Kauno Šv. Mato ir Panevėžio K. Paltaroko vidurinių, Marijampolės Marijonų bei Alytaus Šv. Benedikto gimnazijų, Šiaulių Sandoros pagrindinės mokyklos) 8-12 klasių mokiniai, iš anksto komisijai pateikę istorijos pranešimus bei dailės darbus. Panevėžio Marijos Rimkevičaitės technologinė mokykla pateikė tik dailės darbą.

Pirmiausia konferencijos dalyviai pasimeldė Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje, kur palaidotas pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. Olimpiados atidarymo metu jaunieji istorikai žiūrėjo literatūrinę kompoziciją „Šermukšnio rauda“, kurią parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė su mokiniais pagal mokytojo Antano Vaičekonio ir Broniaus Krivicko poeziją, klausėsi smuiko melodijų (grojo 7d klasės mokinė Karolina Bataitytė), mokyklos choro atlikamų dainų apie Lietuvą (mokytoja Zita Pilkauskienė). Mokyklos galerijoje buvo atidaryta konferencijos dalyvių meninių darbų paroda.

Istorijos konferencija vyko miesto Kraštotyros muziejuje. Pranešimai buvo parengti naudojant šiuolaikines informacines technologijas. Olimpiados metu autoriai gynėsi savo darbus. Istorijos pranešimus vertino Panevėžio kraštotyros muziejaus istorijos skyriaus moksliniai bendradarbiai. Geriausiais pripažinti Orintos Levanaitės, Šiaulių Sandoros pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinės, pranešimas „Pasirinkimas – Žalioji giria“ apie partizaną V. Šniuolį (mokytoja Laima Grinkienė), vienuoliktokių Ingridos Peleckaitės ir Simonos Balsytės (Panevėžio K. Paltaroko vidurinė mokykla) pranešimas „Jauniausias 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras – panevėžietis Kazimieras Bizauskas (mokytojas Juozas Brazauskas), vienuoliktokų Tomo Stasiulaičio ir Justino Baltrėno (Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla) pranešimas „Aukštoji Panemunė – Lietuvos kariuomenės lopšys“ (direktoriaus pavaduotoja Danguolė Zalepūgienė).

Parengta daug įdomių dailės darbų šia tema. Pirmąją vietą laimėjo Raimundas Žvirblis iš Šiaulių Sandoros pagrindinės mokyklos, antrąją – Liucija Beržanskytė iš Panevėžio K. Paltaroko vidurinės mokyklos, trečiąją – Šarūnė Bendaravičiūtė iš Marijampolės Marijonų gimnazijos.

Mokiniai, parengę geriausius pranešimus bei dailės darbus, apdovanoti Panevėžio savivaldybės Švietimo skyriaus diplomais, vertingomis knygomis, o kiti dalyviai už parengtus darbus ir mokinius konsultavę mokytojai – Panevėžio kraštotyros muziejaus ir K. Paltaroko vidurinės mokyklos padėkos raštais.

Olimpiadą parėmė Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio K. Paltaroko vidurinė mokykla, Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius bei Tėvynės sąjungos Panevėžio skyrius.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija