Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Monsinjoro Petro Butkaus pagerbimas Nemakščiuose

Daiva Visockienė

Monsinjoras Petras Butkus

Monsinjorą Petrą Butkų nemakštiškiai labai gerbia. Tik šio šviesaus atminimo dvasininko dėka mes galime džiaugtis didinga Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia, o jo dvasia ir mintys, po ilgų kelionių sugrįžusios į gimtąjį kraštą, yra tobulas meilės savo gimtinei pavyzdys.

Kunigas Petras Butkus gimė 1914 m. sausio 19 dieną Lekavo kaime, Nemakščių valsčiuje. 1938 metais baigė Telšių kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Veržlus, energingas kunigas mėgavosi savo darbu tarp jaunimo ir 1938-1944 buvo kapelionu Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijose. Traukdamasis nuo karų ir okupacijų 1944 metais iškeliavo į Vokietiją, Tiubingeno universitete gilinosi į filosofijos ir lituanistikos mokslus bei tęsė savo kunigo veiklą, nes buvo pabėgėlių stovyklų lietuvių gimnazijų kapelionas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija