Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dievas – Trejybė

Švenčiant Švč. Trejybės iškilmę verta bent pagilinti žinias apie krikščionišką dievybės sampratą. Bažnyčia nuo seniausių laikų moko, jog kiekvienas Švč. Trejybės Asmuo yra visas Dievas: „Tėvas yra tas pats, kas ir Sūnus, Sūnus tas pats, kas Tėvas, Tėvas ir Sūnus tas pats, kas ir Šventoji Dvasia, tai yra vienos prigimties Dievas“.

Nors Trejybę vienija viena dieviškoji prigimtis – vienas veikimo pradmuo, tačiau patys dieviškieji Asmenys yra skirtingi savo kilme: „Tai Tėvas, kuris gimdo, Sūnus, kuris gimdomas, Šventoji Dvasia, kuri kyla“. Kad būtų aiškiau, galime pasakyti: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – trys be galo tobulos vieno Dievo prigimties savininkai. Dievas Tėvas dieviškąją prigimtį visais laikais turi Pats iš savęs; Dievas Sūnus amžinai ją gauna iš savo Tėvo, o Dievo Šventosios Dvasios prigimtis kyla iš Tėvo ir Sūnaus begalinės meilės, kaip absoliučiai tobulos jungties.

Nors taip samprotaudami pasinaudojame Šventojo Rašto ir Bažnyčios mokymų patirtimi, tačiau tik truputį galime atidengti (Dievo Dvasios išminčiai padedant) Trejybės antgamtinę skraistę. Dabar mūsų žemiškasis regėjimas esti lyg veidrodyje, bet amžinybėje Dievą matysime tokį, koks Jis išties yra. Tiesa, Dievo paslaptingosios būties niekas kitas negali ir negalės aprėpti bei ją pilnai suvokti...

Iš naujo apmąstykime šiuos Tomo Kempiečio „Kristaus sekimo“ knygos žodžius: „Ką tau padės gilus protavimas apie Švenčiausiąją Trejybę, jei nesi nusižeminęs ir dėl to nepatinki Jai?.. Ką tau padės, jei žinosi visą Šventąjį Raštą, bet neturėsi Dievo meilės ir Jo malonės?.. Tai nereiškia, kad reikia peikti mokslą, nes jis geras savyje ir Dievo nustatytoje tvarkoje; tik visada reikia atiduoti pirmenybę grynai sąžinei ir šventam gyvenimui,... nes (amžinybėje) teismo dieną niekas mūsų nepaklaus, ką mes skaitėme, bet ar gerai (dorai) gyvenome“.

Kun. Vytenis Vaškelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija