Atnaujintas 2008 gegužės 28 d.
Nr.40
(1633)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Bibliotekos įkurtuvės

Bronius VERTELKA

Rajono viešosios bibliotekos
Liūdynės filialo vyr. bibliotekininkė
Stanislava Steponavičienė
Autoriaus nuotrauka

Sutrūnijusios grindys, ne kartą laužytos durys, nutrupėję laiptai, nei vandens, nei tualeto – tokiomis sąlygomis bendrabučio tipo penkiaaukštyje gyvavo Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Liūdynės filialas. Tačiau tai – jau praeitis. Neseniai duris atvėrė priestatas prie Liūdynės kultūros centro – čia bibliotekai skirta beveik 120 kvadratinių metrų naudingo ploto. Tai pirmasis rajone atskiras statinys bibliotekai, iškilęs nepriklausomybės metais. Jį statė UAB „Stapora“. Šalia turėjo įsikurti medikai, tačiau jie savo kambarį geranoriškai atidavė bibliotekai. Dabar jame karaliauja vaikai: čia jie gali ruošti pamokas, skaityti knygutes, laikraščius ir žurnalus. Bibliotekoje pakako vietos ir mažai dailės galerijai.


Liūdni apmąstymai apie Savičiūnų dvarelį

Vytautas Bagdonas

Kita dvarelio pusė jau baigia sugriūti

1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, Svėdasų parapijos Savičiūnų kaime gyveno 114 žmonių. Dabar šiame Anykščių rajono Svėdasų seniūnijai priklausančiame sodžiuje gyvenantiems žmonėms suskaičiuoti neprireiks ir abiejų rankų pirštų – nėra čia jau net ir dešimties gyventojų. Kažkada buvo gerai visiems žinomas Savičiūnų dvaras, aprašytas paties Vaižganto. Savičiūnuose ilgus dešimtmečius gyveno ir garsusis kanklių meistras Juozas Lašas...


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija