Atnaujintas 2008 gegužės 28 d.
Nr.40
(1633)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Paminėjo nekaltų žmonių tremtį

Kazimieras Dobkevičius,
Bronius VERTELKA, Birutė Nenėnienė

Panevėžyje, prie akmeninės sienos
Nepriklausomybės aikštėje,
iš degančių žvakučių buvo
sudėliotas žodis „Lietuva“
Kazimiero DOBKEVIČIAUS
ir Broniaus VERTELKOS nuotraukos

Ankstų gegužės 22-osios rytmetį įvairiose Lietuvos vietose paminėtas Didžiosios 1948 metų tremties 60-metis. Pažymint tragišką lietuvių tautos genocido ir tremties 60-metį įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, geležinkelių stotyse šeštą valandą ryto žmonės uždegė atminimo žvakeles, pagerbė žuvusiųjų, suluošintų savo tautiečių kančių kelią, pasimeldė.

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Lietuvos Laisvės paminklo ir Nežinomo Lietuvos kario kapo ir Amžinosios ugnies tądien ankstų rytą susirinko didelis būrys buvusių tremtinių, politinių kalinių su vėliavomis ir žvakutėmis.


Didžiosios 1948 metų tremties minėjimas Seime

Seimas iškilmingu posėdžiu paminėjo Didžiosios 1948 metų tremties 60-metį. Minėjime kalbėjo: Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Algis Čaplikas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, istorikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas, tremtinė, Seimo narė Dalia Teišerskytė, 1948 m. gegužės 22-osios tremtinys, Kauno miesto mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkas Antanas Rasiulis, 1948 metų tremtinė, aktorė Dalia Jankauskaitė. Posėdyje dalyvavo: Vyriausybės nariai, Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatai, Nepriklausomybės Akto signatarai, Konstitucinio Teismo teisėjai, diplomatinių misijų vadovai ir atstovai, Lietuvos Bažnyčių hierarchai bei jų atstovai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Lietuvoje atstovai, pasipriešinimo dalyvių ir tremtinių, politinių kalinių, visuomeninių organizacijų vadovai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, partizanai ir kiti garbingi svečiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija