Atnaujintas 2008 gegužės 28 d.
Nr.40
(1633)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Maldos ir solidarumas su Kinijos žmonėmis

Mindaugas BUIKA

Kinijos Katalikų Bažnyčia
gedulingomis pamaldomis
paminėjo žemės drebėjimo
katastrofą, kurioje buvo
sugriauta daug krikščionių
šventovių

Popiežiaus iniciatyvos ir padrąsinimai

Kinijos komunistinės valdžios griežtų draudimų sąlygomis ir šalies išgyventos žemės drebėjimo tragedijos aplinkybėmis buvo celebruojama pirmoji pasaulinė maldų už Bažnyčią diena. Iniciatyvą dėl visų katalikų sutelkimo maldai už didelius sunkumus patiriančius tikėjimo brolius ir seseris didžiausioje planetos valstybėje iškėlė pats popiežius Benediktas XVI. Praėjusių metų birželį „Laiške Kinijos katalikams“ kreipdamasis ir į visus „brangius ganytojus ir tikinčiuosius“, Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad gegužės 24 diena „ateityje taps gera proga katalikams visame pasaulyje susivienyti maldoje su Bažnyčia Kinijoje“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija