Atnaujintas 2008 gegužės 28 d.
Nr.40
(1633)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Tarptautinis tautodailininkų pleneras

Vytautas BAGDONAS

Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius ir Anykščių miškų
urėdijos urėdas Sigitas Kinderis
(iš kairės) su prieniškiu tautodailininku
Algimantu Sakalausku
ir kijeviečiu Petro Romaniuku

Šį pavasarį Anykščių miškų urėdija mini 50-ąjį gimtadienį, tad anykštėnams ir jų svečiams miškininkai dovanoja daug įdomių renginių. Vienas jų – tarptautinis tautodailininkų pleneras, kurio atidarymas vyko gegužės 6 dieną. Į Troškūnų girininkiją Troškūnėlių kaime susirinkę medžio drožėjai per dešimtį intensyvaus kūrybinio ir fizinio darbo dienų pasiryžo išskobti įvairių skulptūrų gamtos, miškininkystės, gyvūnijos tema.


Savamokslė kūrėja

Bronius VERTELKA

Paliūniškietė Stasė Blažienė
daug ką moka: kuria eiles
ir giesmes, tapo, audžia,
mezga, siuvinėja
Autoriaus nuotrauka

Karsakiškio bendruomenės namuose verta apžiūrėti Stasės Blažienės tapybos ir tekstilės darbų parodą. Tai pirmoji personalinė Paliūniškyje gyvenančios savamokslės menininkės kūrybos ekspozicija.

Parodos atidaryme dalyvavo rajono meras Povilas Žagunis, Karsakiškio, Paliūniškio ir Tiltagalių bendruomenių nariai. Meras S. Blažienei dovanojo Marijos Šileikaitės-Čičirkienės fotoalbumą „Vieškelio motyvas“ su įrašu. Tada ir paaiškėjo, kad parodos autorė yra ne tik dailininkė, bet ir poetė. Kai skaitė eilėraštį „Gimtinė“, ne vieno akyse sublizgo ašaros. Pirmąjį savo eilėraštį Stasė parašė prieš 35 metus sienlaikraščiui. Nuo to laiko bendradarbiai ją vadina poete. Stasė rašė eiliuotus posmelius mamai, juos įrišo kaip knygą ir padovanojo savo artimiausiam žmogui.


„Sėlių muzikantų“ pavasaris

Jonas PETRONIS

Uteniškių muzikantų Streikų šeima

Zarasų krašte nuaidėjo gražus liaudiško muzikavimo festivalis „Sėlių muzikantai“. Šis ežerų krašto renginys pradžiugino liaudiškos muzikos mylėtojus jau šešioliktą kartą. 1992 metais Gintaro Andrijausko iniciatyva įvyko pirmasis festivalis. Kasmet vis gausėjo festivalio dalyvių skaičius. „Sėlių muzikantai“ – zarasiškių pamėgtas renginys, kurio tikslas – puoselėti armonikos muzikos tradicijas.


„Poezijos pavasarėlio“ šiluma

Jonas PETRONIS

Eiles skaito poetas
Feliksas Jakubauskas

Į Zarasus kiekvieną pavasarį atplasnoja poezijos paukštė ir pradžiugina kūrybingos sielos žmones gražiu tradiciniu „Poezijos pavasarėliu“, kurį rengia rajono viešoji biblioteka.

Renginių ir poezijos švenčių vedėjas zarasiškis Vasilijus Trusovas pasidžiaugė vis gausėjančiu kolegų būriu, brandesniais kūriniais. Pavasarėlyje savo eiles skaitė Zarasuose jau žinomi poetai Feliksas Jakubauskas, Ona Kačkienė, Danutė Pulokaitė, Jūratė Klimaitytė-Mardosienė, Olga Černova, Onutė Karužienė. Į poezijos šventę atskubėjo ir Dusetų miestelio literatų klubo „Atgaiva“ poetai. Savo posmais pradžiugino Danutė Stankevičienė, Osvaldas Vaičys, Marija Varembergienė. „Poezijos pavasarėlyje“ prabilo ir nauji balsai: savo poetinius bandymus pateikė Zarasų žemės ūkio mokyklos moksleivis Leonas Slovcovas.


Ką gavai vaikystėje, tuo ir senatvėje džiaugsies

Ramygalos gimnazijos muziejaus
vedėja Irena Zubauskienė

Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos muziejaus fonduose sukaupta per 20 tūkstančių eksponatų. (Kažin ar yra kita šalies bendrojo lavinimo mokykla, turinti tokį turtą?) Su ilgamete muziejaus vadove Irena ZUBAUSKIENE kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija