Atnaujintas 2008 gegužės 28 d.
Nr.40
(1633)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Be vardų ir be datų

Gegužės 30-ąją Jonui Juškaičiui, vienam kūrybingiausių poetų, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę pelnytai apdovanotam Nacionaline premija, sukako 75 metai. Yra išleidęs 15 knygų (poezijos, vertimų, prozos; paskutinioji „Tolimos dainos. Lyrika“, 2006 metais, sudaryta iš 10 lyrikos rinkinių). Sveikindami Joną Juškaitį su Jubiliejumi, spausdiname dar niekur nespausdintų eilėraščių, už kuriuos dėkojame (juos poetas davė vietoj žadėto interviu), linkėdami jam ir jo žmonai rašytojai Joanai Danutei Žilaitytei atsilaikyti gyvenimo sunkumuose ir sėkmės kūryboje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija