Atnaujintas 2008 gegužės 30 d.
Nr. 41
(1634)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Maestro kūrybos sukaktis

Bronius VERTELKA

Vargonuoja maestro
Jonas Grubliauskas

Gegužės 18 dieną į Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi žmonės pasiklausyti šios šventovės choro dirigento ir vargonininko Jono Grubliausko 40-ies metų muzikinės ir švietėjiškos veiklos Aukštaitijos sostinėje paminėjimo koncerto. Jo vedėju buvo kun. Rimantas Kaunietis, kuris pasirodė besąs puikus klasikinės muzikos žinovas.

Koncerte skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai. Čia pasireiškė tikrieji Jono Grubliausko, kaip vargonininko, gabumai. Jam vargonuojant, giedojo  jaunimo vokalinė grupė,  moksleivė Dovilė Miliškevičiūtė, klarnetu grojo Sigitas Jakštonis, giedojo Švč.Trejybės bažnyčios mišrus choras, griežė Panevėžio muzikinio teatro orkestro styginių grupė, o dirigavo maestro J. Grubliauskas. Kulminacinis koncerto taškas – Č.Sasnausko „Marija, Marija“.

Gražų jubiliejų švenčiančiam J. Grubliauskui dėkojo kun. R. Kaunietis, pastebėjęs, jog koncertas truko tik valandą, o ruoštis jam maestro turėjo ne vieną mėnesį.

Miesto vicemeras Petras Luomanas priminė, jog su Švč. Trejybės bažnyčios vardu yra susijęs J. Grubliausko kūrybinis darbas. Maestro vadovavo trims kolektyvams Panevėžyje, kuriems buvo suteikti vardai. Kūrybinį jubiliejų švenčiančiam vargonininkui P. Luomanas įteikė miesto mero Vito Matuzo padėką.

Gilią vagą muzikos srityje yra išvaręs maestro vargonuodamas Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje, subūrė mišrų ir mokyklinio jaunimo chorus. J. Grubliauskas 1980 metais buvo respublikinės dainų šventės Vilniuje vyr. dirigentas, o 2000 metais giesmių šventėje  Vilniuje „Kristui gieda Lietuva“ – vyr. dirigentas. Nuo 1998 metų maestro yra nemokamų vargonų muzikos koncertų prodiuseris.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija