Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Keliautojus stebina ir savas kraštas

Jonas PETROKA

Ekskursijos vadovas
kraštotyrininkas Jonas Nemanis

Įdomi Zarasų krašto medinių bažnyčių is­torija. Kaip ir visoje Lietuvoje, jų statyba pra­sidėjo XV a. pirmoje pusėje. XVI a. pabai­goje, Lietuvai priėmus krikščionybę, pirmo­sios bažnyčios taip pat buvo statomos iš me­džio. Pirmieji XV ir XVI amžiaus sakraliniai statiniai buvo paprasti, nepasidavė gotikos ir renesanso įtakai, tačiau pakluso Lietuvoje įsigalinčiam barokui, jis ir nulėmė mūsų baž­nyčių išorę, o ypač interjerą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija