Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Salomėją Nėrį

(Tęsinys. Pradžia Nr. 50, 52)

Filosofas Stasys Šalkauskis, sau­sas, sudvasėjęs, virtęs beveik ne šios žemės skeletu, dėstė intelektualis-tinę ir racionalistinę ir akademinę estetiką: jam kiekviena gaivališka kūryba buvo demoniškas skandalas; pagal jį viskas turėjo būti proto kon­troliuojama, racionaliai apskaičiuo­jama ir su akademišku skoniu „api­pavidalinama".


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija